Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 23/07/2019

Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT&TT

Bộ TT&TT lắng nghe ý kiến doanh nghiệp nhằm đưa ra các giải pháp thúc đẩy phát triển khu CNTT tập trung

Bộ TT&TT lắng nghe ý kiến doanh nghiệp nhằm đưa ra các giải pháp thúc đẩy phát triển khu CNTT tập trung

(23/01/2019)

Sáng ngày 23/1/2019, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 154/2013/NĐ-CP và 4 năm triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển khu CNTT tập trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện các Bộ ngành, địa phương, Ban quản lý các khu CNTT tập trung, các doanh nghiệp.

Chuyển đổi số là cơ hội hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường

Chuyển đổi số là cơ hội hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường

(17/01/2019)

Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng tại Phiên tổng thể và đối thoại chính sách cấp cao với chủ đề “Kinh tế Việt Nam năm 2018 và triển vọng năm 2019 – Củng cố nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững” diễn ra tại Hà Nội chiều ngày 17/1/2019. Phiên họp này nằm trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế Việt Nam do Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương phối hợp tổ chức trong hai ngày 16 và 17/1/2019 tại Hà Nội.

Đề xuất thực hiện trước thủ tục biên phòng điện tử tại 5 cửa khẩu quốc tế

Đề xuất thực hiện trước thủ tục biên phòng điện tử tại 5 cửa khẩu quốc tế

(21/08/2018)

Theo dự thảo Quyết định về thực hiện về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ quốc phòng quản lý, ở giai đoạn 1, thủ tục biên phòng điện tử được thực hiện tại 5 cửa khẩu quốc tế: Móng Cái, Hữu Nghị, Cầu Treo, Cha Lo và Mộc Bài.

Hà Nội sẽ áp dụng kê đơn thuốc điện tử để kiểm soát việc kê thực phẩm chức năng

Hà Nội sẽ áp dụng kê đơn thuốc điện tử để kiểm soát việc kê thực phẩm chức năng

(21/08/2018)

Theo Kế hoạch triển khai “Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn” trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2018-2020, Thành phố sẽ áp dụng kê đơn điện tử để kiểm soát các trường hợp đơn kê quá nhiều thuốc, kê chưa đúng liều, kê thực phẩm chức năng, mỹ phẩm.