Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 16/07/2019

Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT&TT

Thủ tướng Chính phủ sẽ làm Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử

Thủ tướng Chính phủ sẽ làm Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử

(23/07/2018)

Trong thời gian tới, Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử sẽ được thành lập trên cơ sở kiện toàn lại Ủy ban quốc gia về ứng dụng CNTT. Ủy ban do Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Ủy ban, trực tiếp chỉ đạo hoạt động xây dựng Chính phủ điện tử.

Kết nối mạng các cơ sở cung ứng thuốc trên toàn quốc vào đầu tháng 7/2018

Kết nối mạng các cơ sở cung ứng thuốc trên toàn quốc vào đầu tháng 7/2018

(28/05/2018)

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, việc kết nối mạng các cơ sở cung ứng thuốc được triển khai trước tại 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hưng Yên, hoàn thành trong thời gian từ nay đến hết tháng 6/2018; triển khai trên toàn quốc vào đầu tháng 7/2018.

Thủ tướng chỉ thị nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại

Thủ tướng chỉ thị nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại

(28/05/2018)

Để cải thiện mức độ tin cậy của quốc gia trong hoạt động giao dịch điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, góp phẩn bảo đảm quốc phòng, an ninh đất nước, Thủ tướng Chính phủ vừa ra Chỉ thị 14 về nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại.

Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam xây dựng chính phủ điện tử

Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam xây dựng chính phủ điện tử

(28/05/2018)

Hàn Quốc sẽ chia sẻ với Việt Nam kinh nghiệm định hướng chiến lược, hoàn thiện cơ chế chính sách liên quan đến Chính phủ điện tử; tư vấn thiết kế, lựa chọn giải pháp, công nghệ thiết lập Cổng dịch vụ công Quốc gia…