Danh sách tiêu chuẩn Ngành bắt buộc áp dụng 

( 14/07/2009 8:20 SA  )        Xem với cỡ chữ  
 

(Mic.gov.vn) -  


 
 

TT

Tên Tiêu chuẩn

Mã số

1 Cáp thông tin kim loại dùng cho mạng điện thoại nội hạt - Yêu cầu kỹ thuật (soát xét lần 1) TCN 68-132:1998
2 Chống sét bảo vệ các công trình viễn thông (soát xét lần 1) - Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-135:2001
3 Tổng đài điện tử PABX - Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-136:1995
4 Thiết bị vi ba số - Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-137:1995
5 Máy điện thoại di động của hệ thống GSM - Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-138:1995
6 Chống quá áp, quá dòng để bảo vệ đường dây và thiết bị thông tin - Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-140:1995
7 Tiếp đất cho các công trình viễn thông (soát xét lần 1) TCN 68-141:1999
8 Thiết bị điện thoại không dây (loại kéo dài thuê bao) - Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-143:2003
9 Tổng đài số dung lượng nhỏ - Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-146:1995
10 Hệ thống nhắn tin - Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-147:1995
11 Cống, bể cáp và tủ đấu cáp - Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-153:1995
12 Thiết bị vi ba số 34 Mbit/s - Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-156:1996
13 Thiết bị vi ba 140 Mbit/s -Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-158:1996
14 Cáp sợi quang - Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-160:1996
15 Phòng chống ảnh hưởng của đường dây điện lực đến cáp thông tin và các trạm thu phát vô tuyến - Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-161:2006
16 Hệ thống báo hiệu số 7 - Yêu cầu kỹ thuật (Phần cơ sở) TCN 68-163:1997
17 Hệ thống báo hiệu số 7 - Yêu cầu kỹ thuật (Phần chuyển giao tin báo - MTP) TCN 68-163A:1997
18 Hệ thống báo hiệu số 7 - Yêu cầu kỹ thuật (Phần đối tượng sử dụng ISDN- ISUP) TCN 68-163B:1997
19 Lỗi bít và rung pha của các đường truyền dẫn số - Yêu cầu kỹ thuật và Quy trình đo kiểm TCN 68-164:1997
20 Thiết bị điện thoại thẻ - Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-166:1997
21 Hệ thống báo hiệu R2 - Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-169:1998
22 Đồng hồ chủ trong mạng đồng bộ - Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-171:1998
23 Giao diện kết nối mạng - Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-172:1998
24 Giao diện quang cho các thiết bị và hệ thống truyền dẫn SDH - Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-173:1998
25 Các giao diện điện phân cấp số - Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-175:1998
26 Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất - Tiêu chuẩn chất lượng TCN 68-176:2006
27 Hệ thống thông tin quang và vi ba SDH - Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-177:1998
28 Tổng đài điện tử số dung lượng lớn - Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-179:1999
29 Trạm đầu cuối di động mặt đất của hệ thống thông tin di động toàn cầu qua vệ tinh phi địa tĩnh trong băng tần 1~3 GHz - Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-180:1999
30 Giao diện đối tượng sử dụng/mạng ISDN - Giao diện cơ sở đối tượng sử dụng/mạng - Yêu cầu kỹ thuật lớp 1 TCN 68-181:1999
31 Hệ thống báo hiệu thuê bao số No.1 DSS1 - Giao diện đối tượng sử dụng/mạng ISDN - Yêu cầu kỹ thuật lớp kênh số liệu TCN 68-182:1999
32 Hệ thống báo hiệu thuê bao số No.1 DSS1 - Giao diện đối tượng sử dụng/mạng ISDN - Yêu cầu kỹ thuật lớp 3 đối với cuộc gọi cơ bản TCN 68-183:1999
33 Giao diện V5.1 (dựa trên 2048 kbit/s) giữa tổng đài nội hạt và mạng truy nhập - Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-184:1999
34 Giao diện V5.2 (dựa trên 2048 kbit/s) giữa tổng đài nội hạt và mạng truy nhập - Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-185:1999
35 Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất – Tiêu chuẩn chất lượng TCN 68-186:2006
36 Thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng điện thoại công cộng qua giao diện tương tự - Yêu cầu kỹ thuật chung TCN 68-188:2000
37 Thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng ISDN sử dụng truy nhập tốc độ cơ sở - Yêu cầu kỹ thuật chung TCN 68-189:2000
38 Thiết bị đầu cuối viễn thông - Yêu cầu an toàn điện TCN 68-190:2003
39 Thiết bị viễn thông - Yêu cầu chung về phát xạ TCN 68-191:2003
40 Thiết bị thông tin vô tuyến điện - Yêu cầu chung về tương thích điện từ TCN 68-192:2003
41 Đặc tính nhiễu vô tuyến - Phương pháp đo TCN 68-193:2000
42 Miễn nhiễm đối với nhiễu phát xạ tần số vô tuyến - Phương pháp đo và thử TCN 68-194:2000
43 Miễn nhiễm đối với nhiễu dẫn tần số vô tuyến - Phương pháp đo và thử TCN 68-195:2000
44 Thiết bị đầu cuối viễn thông - Yêu cầu miễn nhiễm điện từ TCN 68-196:2001
45 Thiết bị mạng viễn thông - Yêu cầu chung về tương thích điện từ TCN 68-197:2001
46 Phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở tần số 406,025 MHz - Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-198:2001
47 Phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở tần số 121,5 hoặc 121,5 và 243 MHz - Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-199:2001
48 Phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở băng tần 1,6 GHz - Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-200:2001
49 Thiết bị gọi chọn số (DSC) - Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-201:2001
50 Điện thoại vô tuyến MF và HF - Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-202:2001
51 Thiết bị điện báo in trực tiếp băng hẹp thu thông tin khí tượng và hành hải - Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-203:2001
52 Thiết bị radiotelex sử dụng trong các nghiệp vụ MF/HF hàng hải - Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-204:2001
53 Bộ phát đáp ra đa tìm kiếm và cứu nạn - Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-205:2001
54 Thiết bị điện thoại vô tuyến UHF - Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-206:2001
55 Tương thích điện từ (EMC) - Miễn nhiễm đối với hiện tượng phóng tĩnh điện – Phương pháp đo và thử TCN 68-207:2002
56 Tương thích điện từ (EMC) - Miễn nhiễm đối với hiện tượng sụt áp, ngắt quãng và thay đổi điện áp – Phương pháp đo và thử TCN 68-208:2002
57 Tương thích điện từ (EMC) - Miễn nhiễm đối với các xung – Phương pháp đo và thử TCN 68-209:2002
58 Tương thích điện từ (EMC) - Miễn nhiễm đối với từ trường tần số nguồn – Phương pháp đo và thử TCN 68-210:2002
59 Thiết bị đầu cuối tương tự sử dụng tổ hợp cầm tay nối với mạng điện thoại công cộng (PSTN) – Yêu cầu điện thanh TCN 68-211:2002
60 Thiết bị đầu cuối số băng thoại (300 - 3400 Hz) sử dụng tổ hợp cầm tay nối với mạng số liên kết đa dịch vụ (ISDN) – Yêu cầu điện thanh TCN 68-212:2002
61 Thiết bị đầu cuối số băng rộng (150 - 7000 Hz) sử dụng tổ hợp cầm tay nối với mạng số liên kết đa dịch vụ (ISDN) – Yêu cầu điện thanh TCN 68-213:2002
62 Thiết bị VSAT (Băng Ku) – Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-214:2002
63 Thiết bị VSAT (Băng C) – Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-215:2002
64 Thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng viễn thông công cộng sử dụng kênh thuê riêng tốc độ n x 64 kbit/s – Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-216:2002
65 Thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng viễn thông công cộng sử dụng kênh thuê riêng tốc độ 2048 kbit/s – Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-217:2002
66 Dịch vụ truy nhập Internet gián tiếp qua mạng viễn thông cố định mặt đất và dịch vụ kết nối Internet – Tiêu chuẩn chất lượng TCN 68-218:2006
67 Thiết bị trạm gốc của hệ thống GSM - Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-219:2004
68 Thiết bị trạm gốc thông tin di động IMT-2000 CDMA trải phổ trực tiếp (W-CDMA FDD) - Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-220:2004
69 Máy di động GSM (Pha 2 và 2+) - Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-221:2004
70 Máy di động CDMA - Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-222:2004
71 Thiết bị đầu cuối trong hệ thống PHS - Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-223:2004
72 Giao thức kết nối giữa mạng GSM GPRS và mạng Internet (Giao thức IP) - Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-224:2004
73 Giao diện kênh thuê riêng cấu trúc số và không cấu trúc số tốc độ 2048 kbit/s - Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-225:2004
74 Kênh thuê riêng cấu trúc số tốc độ 2048 kbit/s - Tiêu chuẩn chất lượng TCN 68-226:2004
75 Dịch vụ truy nhập Internet ADSL - Tiêu chuẩn chất lượng TCN 68-227:2006
76 Dịch vụ điện thoại trên mạng vô tuyến nội thị công cộng PHS - Tiêu chuẩn chất lượng TCN 68-228:2004
77 Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten rời dùng cho truyền số liệu (và thoại) - Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-229:2005
78 Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten rời dùng chủ yếu cho thoại tương tự - Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-230:2005
79 Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền số liệu (và thoại) - Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-231:2005
80 Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten liền dùng chủ yếu cho thoại tương tự - Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-232:2005
81 Thiết bị trạm gốc thông tin di động CDMA 200-1X TCN 68-233:2005
82 Thiết bị vi ba số SDH điểm - điểm dải tần tới 15 GHz – Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-234:2006
83 Thiết bị vô tuyến điểm - đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập TDMA – Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-235:2006
84 Thiết bị vô tuyến điểm - đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập FDMA – Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-236:2006
85 Thiết bị vô tuyến điểm - đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập DS-CDMA – Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-237:2006
86 Thiết bị vô tuyến điểm - đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập FH-CDMA – Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-238:2006
87 Thiết bị điện thoại VHF dùng trên tàu cứu nạn – Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-239:2006
88 Thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên sông – Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-240:2006
89 Thiết bị điện thoại VHF dùng cho nghiệp vụ lưu động hàng hải – Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-241:2006
90 Thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHz – Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-242:2006
91 Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 9 kHz - 25 MHz – Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-243:2006
92 Thiết bị vô tuyến nghiệp dư – Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-244:2006
93 Thiết bị đầu cuối thông tin di động IMT-2000 CDMA trải phổ trực tiếp (W-CDMA FDD) – Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-245:2006
94 Thiết bị phát hình quảng bá sử dụng công nghệ tương tự - Yêu cầu về phổ tần và tương thích điện từ trường TCN 68-246:2006
95 Thiết bị trạm mặt đất Inmarsat-B sử dụng trên tàu biển - Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-247:2006
96 Thiết bị trạm mặt đất Inmarsat-C sử dụng trên tàu biển - Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-248:2006
97 Thiết bị thu phát vô tuyến VHF của các trạm ven biển thuộc hệ thống GMDSS – Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-249:2006
98 Thiết bị điện thoại VHF hai chiều lắp đặt cố định trên tàu cứu nạn – Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-250:2006
99 Thiết bị vô tuyến điều chế đơn biên và/ hoặc song biên băng tần dân dụng 27 MHz – Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-251:2006
100 Thiết bị vô tuyến điều chế góc băng tần dân dụng 27 MHz – Yêu cầu kỹ thuật TCN 68-252:2006
101 Công trình ngoại vi viễn thông - Quy định kỹ thuật TCN 68-254:2006
102 Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng - Phương pháp đo mức phơi nhiễm trường điện từ TCN 68-255:2006


 

 
 
 
                                                         

Bình luận

Tìm hiểu về số người đi ứng cứu thông tin
Cho tôi hỏi có văn bản nào quy định về số người đi xử lý sự cố
Được gửi bởi do thanh viet lúc 15:20:56 05-10-2011
Trang: 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •    

Các tin khác

THƯ ĐIỆN TỬ