Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 24/05/2019

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP

Danh sách các tổ chức đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp

21/12/2018 14:26 CH Xem cỡ chữ

 Danh sách các tổ chức đã đăng ký hoạt động chứng nhận

STT
Tên tổ chức chứng nhận
Số Giấy chứng nhận
Số đăng ký
Ngành, lĩnh vực đã đăng ký
Hiệu lực đến ngày
1
Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 1 (VICAS 015 - PRO) thuộc Cục Viễn thông
288/GCN-BTTTT
01/ĐKCN-BTTTT
Sản phẩm lĩnh vực thông tin và truyền thông
01/8/2023
2
Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 2 (VICAS 027 - PRO) thuộc Cục Viễn thông
287/GCN-BTTTT
02/ĐKCN-BTTTT
Sản phẩm lĩnh vực thông tin và truyền thông
01/8/2023
Danh sách các tổ chức đã đăng ký hoạt động kiểm định
STT
Tên tổ chức kiểm định
Số Giấy chứng nhận
Số đăng ký
Ngành, lĩnh vực đã đăng ký
Hiệu lực đến ngày
1
Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 1
348/GCN-BTTTT
01/ĐKKĐ-BTTTT
Điện – điện tử (trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng)
25/10/2023
 
Danh sách các tổ chức đã đăng ký hoạt động thử nghiệm
STT
Tên tổ chức thử nghiệm
Số Giấy chứng nhận
Số đăng ký
Ngành, lĩnh vực đã đăng ký
Hiệu lực đến ngày
1
Trung tâm Ứng dụng tin học và Phát triển công nghệ phát thanh (VILAS 020) thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam
517/GCN-BTTTT
01/ĐKTN-BTTTT
Điện – điện tử (các sản phẩm, dịch vụ chuyên ngành thông tin và truyền thông)
18/10/2022
2
Trung tâm Đo lường (VILAS 103) thuộc Cục Viễn thông
515/GCN-BTTTT
02/ĐKTN-BTTTT
Điện – điện tử (các sản phẩm, dịch vụ chuyên ngành thông tin và truyền thông)
18/10/2022
3
Phòng Thử nghiệm Truyền dẫn quang (VILAS 285) thuộc Công ty CP Cáp quang Việt Nam VINA-OFC
516/GCN-BTTTT
03/ĐKTN-BTTTT
Điện – điện tử (các sản phẩm cáp sợi quang và các sản phẩm liên quan)
18/10/2022
4
Phòng Kiểm tra chất lượng sản phẩm (VILAS 719) thuộc Công ty TNHH MTV Thông tin M3
614/GCN-BTTTT
04/ĐKTN-BTTTT
Điện – điện tử (các sản phẩm cáp sợi quang và các sản phẩm liên quan)
08/12/2022
5
Phòng thử nghiệm (VILAS 792) thuộc Công ty Cổ phần Dây và cáp SACOM
112/GCN-BTTTT
05/ĐKTN-BTTTT
Điện – điện tử (các sản phẩm cáp sợi quang và các sản phẩm liên quan)
05/3/2023
6
Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 2 (VILAS 197) thuộc Cục Viễn thông
124/GCN-BTTTT
06/ĐKTN-BTTTT
Điện – điện tử (các sản phẩm, dịch vụ chuyên ngành thông tin và truyền thông)
20/3/2023
7
Trung tâm Giám định chất lượng (VILAS 305) thuộc Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (Bộ Quốc phòng)
292/GCN-BTTTT
07/ĐKTN-BTTTT
Điện - điện tử (các phép đo/thử nhiễu phát xạ và phát xạ giả)
06/8/2023
8
Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 3 thuộc Cục Viễn thông
331/GCN-BTTTT
08/ĐKTN-BTTTT
Điện – điện tử (các sản phẩm, dịch vụ chuyên ngành thông tin và truyền thông)
11/09/2023
9
Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 1 thuộc Cục Viễn thông
346/GCN-BTTTT
09/ĐKTN-BTTTT
Điện – điện tử (trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng)
25/10/2023
10
Công ty Cổ phần Công nghệ Thương mại và Dịch vụ Sức sống mới
362/GCN-BTTTT
10/ĐKTN-BTTTT
Điện – điện tử (chất lượng dịch vụ viễn thông)
08/10/2023
11
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông
393/GCN-BTTTT
11/ĐKTN-BTTTT
Điện – điện tử (chất lượng dịch vụ viễn thông và đài vô tuyến điện)
06/11/2023
 

Lượt truy cập: 438

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 2)