Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 15/08/2018

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP

Danh sách các tổ chức đã đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp

09/07/2018 17:24 CH Xem cỡ chữ

Danh sách các tổ chức đã đăng ký hoạt động chứng nhận
STT
Tên tổ chức chứng nhận
Số Giấy chứng nhận
Số đăng ký
Ngành, lĩnh vực đã đăng ký
Hiệu lực đến ngày
1
-
 
 
 
 
Danh sách các tổ chức đã đăng ký hoạt động kiểm định
STT
Tên tổ chức kiểm định
Số Giấy chứng nhận
Số đăng ký
Ngành, lĩnh vực đã đăng ký
Hiệu lực đến ngày
1
-
 
 
 
 
Danh sách các tổ chức đã đăng ký hoạt động thử nghiệm
STT
Tên tổ chức thử nghiệm
Số Giấy chứng nhận
Số đăng ký
Ngành, lĩnh vực đã đăng ký
Hiệu lực đến ngày
1
Trung tâm Ứng dụng tin học và Phát triển công nghệ phát thanh (VILAS 020) thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam
517/GCN-BTTTT
01/ĐKTN-BTTTT
Điện – điện tử (các sản phẩm, dịch vụ chuyên ngành thông tin và truyền thông)
18/10/2022
2
Trung tâm Đo lường (VILAS 103) thuộc Cục Viễn thông
515/GCN-BTTTT
02/ĐKTN-BTTTT
Điện – điện tử (các sản phẩm, dịch vụ chuyên ngành thông tin và truyền thông)
18/10/2022
3
Phòng Thử nghiệm Truyền dẫn quang (VILAS 285) thuộc Công ty CP Cáp quang Việt Nam VINA-OFC
516/GCN-BTTTT
03/ĐKTN-BTTTT
Điện – điện tử (các sản phẩm cáp sợi quang và các sản phẩm liên quan)
18/10/2022
4
Phòng Kiểm tra chất lượng sản phẩm (VILAS 719) thuộc Công ty TNHH MTV Thông tin M3
614/GCN-BTTTT
04/ĐKTN-BTTTT
Điện – điện tử (các sản phẩm cáp sợi quang và các sản phẩm liên quan)
08/12/2022
5
Phòng thử nghiệm (VILAS 792) thuộc Công ty Cổ phần Dây và cáp SACOM
112/GCN-BTTTT
05/ĐKTN-BTTTT
Điện – điện tử (các sản phẩm cáp sợi quang và các sản phẩm liên quan)
05/3/2023
6
Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 2 (VILAS 197) thuộc Cục Viễn thông
124/GCN-BTTTT
06/ĐKTN-BTTTT
Điện – điện tử (các sản phẩm, dịch vụ chuyên ngành thông tin và truyền thông)
20/3/2023

Vụ KHCN

Lượt truy cập: 581

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 5)