Ông Trần Quốc Việt - Phó Trưởng Ban đầu tư - phát triển, Tập đoàn VNPT  (23/05/2012 9:44 SA  )
 


 TÓM TẮT THÀNH TÍCH
Đề nghị tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc 

Họ tên:   TRẦN QUỐC VIỆT
Chức vụ:  Phó trưởng ban, Chủ tịch công đoàn ban
Đơn vị công tác:  Ban Đầu tư Phát triển, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam

I.  SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
- Ngày, tháng, năm sinh:  29/06/1964
- Quê quán: Thôn Tạ Trung, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Tiến sỹ Viễn thông

II- THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:
1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao và đảm nhận:
Giai đoạn năm 2006-2009:  phụ trách lĩnh vực các dự án sử dụng vốn ODA mười tỉnh miền trung, 15 tỉnh phía Bắc, Cáp quang biển trục Bắc-Nam, tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu một số gói thầu mua sắm thiết bị tập trung Tập đoàn giai đoạn 2006-2008(hệ thống chuyển mạch, thiết bị quang SDH-NGN, thiết bị băng rộng xDSL, mua sắm cáp quang và phụ kiện. Chỉ đạo công tác thiết kế dự toán, đấu thầu xây lắp và các vật tư khác, công tác định mức đơn giá, chế độ; Tổ xây dựng hạ tầng di động Vinaphone; tham gia Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão của Tập đoàn. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng ban.
Chủ tịch Công đoàn ban, phụ trách công tác chung, công tác tổ chức Công đoàn, công tác đối ngoại. Tổ trưởng tổ Đảng Thiết kế Dự toán.
Được Hội đồng quản trị cử tham gia đại diện vốn tại Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện POTMASCO.
Giai đoạn 2010 đến nay, phụ trách lĩnh vực:
+ Công tác thẩm định thiết kế dự toán, đấu thầu xây lắp và các vật tư khác;
+ Công tác định mức, đơn giá, chế độ;
+ Công tác thẩm định, quản lý các dự án nguồn vốn ODA;
+ Công tác chuyên quản các tỉnh/thành;
+ Công tác hành chính trong Ban Đầu tư Phát triển;
+ Chủ trương đầu tư các dự án kiến trúc, đất đai.
+ Tham gia Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai của Tập đoàn;
+ Chương trình cơ sở hạ tầng mạng di động và đồng bộ lắp đặt thiết bị;
+ Chương trình 30a của Chính phủ;
+ Ban chỉ tạo triển khai quyết định 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;
+ Các công việc khác theo sự phân công của trưởng Ban.
Được Hội đồng thành viên cử tham gia đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Viễn thông và Hạ tầng đô thị ITC.
3. Thành tích đạt được của cá nhân:
Bản thân luôn cùng các đồng chí chuyên viên thẩm định, chuyên quản các lĩnh vực được phân công, phối hợp chặt chẽ với các ban chức năng, các đơn vị có liên quan tìm biện pháp khắc phục thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án tập trung (giai đoạn 2006-2008), các dự án sử dụng vốn ODA (2006 đến nay). Chỉ đạo xây dựng hồ sơ yêu cầu, xét thầu cho các gói chỉ định thầu mua thiết bị truyền dẫn quang NGN-SDH phòng chống lụt bão (2007-2008), công tác định mức, chỉ số giá chuyên ngành Bưu chính Viễn thông, thẩm định thiết kế, dự toán và hướng dẫn các đơn vị thực hiện (2006 đến nay).
Chỉ đạo công tác xét thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu dự án cáp quang biển trục Bắc Nam, các gói thầu xây lắp tập trung của các đơn vị thành viên, công tác nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử dụng của dự án phát triển mạng Viễn thông nông thôn các tỉnh miền trung Việt nam (2006-2011).
Trưởng đoàn kiểm tra giám sát thực hiện đầu tư, hiệu quả đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển khai cơ sở hạ tầng mạng Vinaphone các đơn vị. Kiểm tra và hướng dẫn công tác đầu tư xây dựng tại các đơn vị. Kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động và quản lý chất lượng công trình xây dựng cùng Bộ Xây dựng (2008-2009), được Bộ xây dựng đánh giá công tác quản lý chất lượng của Tập đoàn được quan tâm, xây dựng được quy trình thực hiện quản lý chất lượng thống nhất trong Tập đoàn trên cơ sở góp ý của Cục quản lý chất lượng Bộ xây dựng dẫn đến chất lượng các công tình đạt hiệu quả cao.
Chỉ đạo các đồng chí chuyên viên xây dựng, cập nhật thông tin về các quy trình thực hiện thẩm định dự án; thẩm định thiết kế-dự toán; thẩm định hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa; hướng dẫn các đơn vị thành viên Tập đoàn thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng và đấu thầu (2008 đến nay).
Chỉ đạo công tác phát triển cơ sở hạ tầng mạng di động Vinaphone và dùng chung cơ sở hạ tầng giữa hai mạng Vinaphone và Mobiphone, đồng bộ lắp đặt thiết bị với phát triển hạ tầng (2009 đến nay).
Trưởng đoàn kiểm tra công tác đầu tư xây dựng và hướng dẫn thực hiện tại đơn vị. Tổ chức tập huấn trực tuyến cho các đơn vị trực thuộc về công tác kế hoạch đầu tư năm 2011 và hướng dẫn công tác lập dự án Công nghệ thông tin, hướng dẫn công tác quản lý chất lượng công trình. Phối hợp với Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I hướng dẫn cấp chứng chỉ giám sát xây dựng cho các Viễn thông tỉnh/thành trên cả nước và các Công ty, Ban quản lý dự án  trực thuộc Tập đoàn (2010).
Chỉ đạo rà soát, xây dựng, điều chỉnh bổ sung công tác định mức kinh tế kỹ thuật trong đầu tư xây dựng. Kiểm tra công tác xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật tại các đơn vị nhằm tăng cường công tác xây dựng định mức của Tập đoàn. Trưởng đoàn kiểm tra công tác đầu tư xây dựng và hướng dẫn thực hiện công tác đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng, đấu thầu và thanh quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành tại các đơn vị. Hướng dẫn chuyên đề đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng và đấu thầu cho công tác thi chuyên viên chính của Tập đoàn (2011).
Thường xuyên liên hệ và làm việc với Viện kinh tế xây dựng, Vụ kinh tế xây dựng, Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng thuộc Bộ xây dựng để học hỏi, cập nhật thông tin, kiểm tra công tác định mức, công tác quản lý chất lượng các công trình Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin, nhiều công trình của Tập đoàn được Bộ xây dựng đánh giá cao và đạt chất lượng Vàng năm 2009, 2010, 2011. Góp ý những dự thảo về công tác đầu tư xây dựng. Xin ý kiến các chuyên gia của Bộ xây dựng về định mức, quy trình quản lý chất lượng, quy trình thẩm định Thiết kế dự toán.
Liên hệ với Vụ quản lý đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong công tác quản lý đấu thầu, học hỏi và cập nhật thông tin cũng như góp ý các dự thào về công tác đấu thầu, đấu thầu qua mạng.
Thường xuyên làm việc với Vụ Kế hoạch và Tài chính Bộ Thông tin và Truyền thông học hỏi, cập nhật thông tin, báo cáo tiến độ triển khai các dự án và công tác xây dựng, áp dụng định mức tại Tập đoàn.
Tổ chức kiểm tra thực tế công tác chia tách đất đai, nhà cửa giữa Viễn thông và Bưu điện các tỉnh/thành đã đạt kết quả tốt báo cáo Ban chỉ đạo 09 của Tập đoàn (2011).
Thường xuyên cùng ban Tài chính Kế toán và Ban Đầu tư quản lý vốn ngoài doanh nghiệp, Tổng công ty Bưu chính Việt nam chỉ đạo việc rà soát chia tách đất đai, nhà cửa của các đơn vị thành viên, kê khai đất đai, nhà cửa các đơn vị có vốn góp của Tập đoàn  trình Hội đồng thành viên phê duyệt cho các đơn vị quản lý sử dụng (từ 2011 đến nay).
Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị kê khai cơ sở nhà, đất theo quyết định 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Viễn thông quốc tế tại Hà Nội, đã có kết quả được Ban chỉ đạo 09 Bộ Tài chính phê duyệt năm 2011 (từ 2011 đến nay).
Thường xuyên liên hệ, làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường để học hỏi, cập nhật thông tin cũng như xin hướng dẫn trong việc chia tách đất đai, nhà cửa giữa Bưu điện và Viễn thông tỉnh/thành nhằm đảm bảo tiến độ chia tách cũng như đúng quy định của Nhà nước làm hài lòng cả Bưu điện và Viễn thông tỉnh/thành trên toàn quốc.
Tham gia công tác phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai của Tập đoàn, kiểm tra và hướng dẫn các đơn vị triển khai khắc phục hậu quả bão, lũ kịp thời.
Tham gia xử lý các vấn đề liên quan đến xóa đói giảm nghèo theo chương trình 30a của Chính phủ tại hai huyện Mường Tè và Sìn Hồ tỉnh Lai Châu năm 2009, 2010, 2011.
Tham gia thảo luận cùng Học viện chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh ngày 31/8/2011 và báo cáo về “Nâng cao hiệu quả làm việc của Tập đoàn kinh tế” được Học viện đánh giá cao và chất lượng.
Bản thân luôn tận tụy với công việc, có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, thẳng thắn gần gũi với mọi người thực hiện theo phương châm “Dám nghĩ, Dám làm, Dám chịu trách nhiệm”.
Đối với đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện: Bản thân luôn luôn cùng Hội đồng quản trị kiểm tra, kiểm soát Ban Tổng giám đốc điều hành trong công tác thông qua các kỳ họp Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông về chiến lược phát triển kinh doanh, lợi nhuận, cổ tức cũng như bảo toàn vốn của Nhà nước tại Công ty cổ phần năm 2006-2009, đã xây dựng được các quy chế hoạt động của công ty, lợi nhuận hằng năm tăng trên 20%, tăng vốn kinh doanh từ 18 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng năm 2007.
Đối với đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Viễn thông và Hạ tầng đô thị ITC: năm 2011 đã xây dựng: Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, phân phối tiền lương, mô hình tổ chức Công ty, Quy chế dân chủ, Quy chế ban Tổng giám đốc, phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị.
Bản thân luôn học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, các quy định mới của Nhà nước và Tập đoàn về đầu tư xây dựng, đấu thầu, kinh doanh bất động sản.
Được cấp chứng nhận số 044/QĐ-36/QV-TĐTT ngày 27/9/2006 về Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu. Số 332/PTM-HVĐT ngày 20/9/2006 về Luật thương mại và kỹ năng vận dụng pháp luật để phòng tránh rủi ro trong kinh doanh. Số 090926-1/QD-DT ngày 26/9/2009 về chương trình đào tạo nâng cao năng lực lãnh đạo cho lãnh đạo Viễn thông tỉnh thành phố trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam (VNPT). Số 14507 ĐTBD/HVTC ngày 29/10/2009 về Kế toán tài chính trong Tập đoàn. Số 14476 ĐTBD/HVTC ngày 29/10/2009 về Phân tích tài chính, lập kế hoạch và phân bổ ngân sách. Chứng nhận về “Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình hiệu quả” tháng 9 năm 2010;
Được Đảng ủy Tập đoàn tặng bằng khen về: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2007-2010 ngày 24/02/2011.
Được cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng “Chính sách tài chính đất đai và cơ chế tài chính phục vụ di dời” số 160DPAS/GCN ngày 19 tháng 4 năm 2011.
Học cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh bất động sản năm 2011, đang chờ cấp giấy chứng chỉ hành nghề (đã gửi Sở xây dựng Hà Nội tháng 2/2012).
-  Bản thân luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện nghiêm túc điều lệ Đảng, trau dồi chủ nghĩa Mác-Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng cho được nếp sống dân chủ, văn minh, công bằng, minh bạch. Chống mọi biểu hiện cơ hội, lời nói không đi đôi với việc làm gây ảnh hưởng không tốt đến tổ chức Đảng và vai trò người Đảng viên. Nâng cao tinh thần cảnh giác chống diễn biến hòa bình của các lực lượng thù địch. Tuyên truyền, vận động mọi người cùng học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Luôn có quan điểm chính trị rõ ràng, vững vàng tin tưởng vào cương lĩnh chính trị của Đảng, tin tưởng và thực hiện đúng đắn quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng và các chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Bản thân luôn giữ được lối sống trong sạch, lành mạnh, có tinh thần trách nhiệm, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, luôn luôn chấp hành sự phân công của tổ chức với ý thức phục tùng mà không ngại khó, ngại khổ. Chan hòa, đoàn kết, cởi mở, gần gũi mọi người, giúp đỡ cũng như nhận sự giúp đỡ từ đồng chí, đồng đội làm cho mọi người tin tưởng và đoàn kết thực hiện hoàn thành nhiệm vụ góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Thực hiện tốt phê bình và tự phê bình, bảo đảm tính trung thực và thẳng thắn. Trong mọi công việc tôi luôn luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân để xử lý, không cửa quyền cản trở công việc, không gây khó dễ cho người khác, luôn nhiệt tình với đồng chí đồng đội và có ý thức đổi mới cách bố trí công việc phù hợp với tập thể cũng như bản thân làm lưu thoát công việc đạt hiệu quả cao. Chống mọi tư tưởng cá nhân, thái độ cửa quyền, giữ gìn lối sống trong sạch-lành mạnh, không xa hoa lãng phí.
Là Chủ tịch công đoàn Ban Đầu tư Phát triển, tôi luôn quan tâm đến tâm tư nguyện vọng, đời sống của cán bộ công nhân viên, tổ chức chúc mừng sinh nhật, động viên thăm hỏi người nhà của nhân viên khi ốm đau, tổ chức giao lưu học hỏi về công tác kỹ thuật nghiệp vụ với các đơn vị thành viên, thăm quan tạo không khí đoàn kết gắn bó, tinh thần sảng khoái làm việc cho năng suất cao hơn.
Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, thường xuyên liên hệ, sinh hoạt tập thể với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương nơi cư trú, góp phần xây dựng đoàn thể vững mạnh.
- Thực hiện nghiêm chỉnh nguyên tắc tập trung dẫn chủ, ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện mục tiêu xây dựng cho được nếp sống văn minh, công bằng trong cơ quan cũng như ngoài xã hội.
Nghiêm chỉnh thực hiện tốt các nội quy, quy chế cơ quan như: thời giờ làm việc, ra vào cơ quan, an ninh chính trị, an toàn vệ sinh, phòng cháy chữa cháy, kế hoạch hóa gia đình, thi đua khen thưởng. Chấp hành và thực hiện tốt các nội quy, quy chế của tổ chức Đảng, công đoàn, chuyên môn. Tham gia sinh hoạt Đảng thường xuyên ở đơn vị cũng như ở địa phương sinh sống, xây dựng cở sở Đảng trong sạch, vững mạnh.
Tích cực tham gia phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng địa phương, cộng đồng dân cư trong sạch, đoàn kết, vững mạnh.
- Thường xuyên tham gia công tác từ thiện mà Tập đoàn, Công đoàn Bưu điện Việt nam tổ chức như ủng hộ đồng bào lũ lụt miền trung, sóng thần ở Trung quốc, Inđônêxia, thảm họa động đất ở Nhật bản,... Tại địa phương tham gia ủng hộ trẻ em khuyết tật, trẻ em nghèo, mồ côi, người nhiễm chất độc màu da cam, lũ lụt và thảm họa trên thế giới.
Trong các chuyến đi công tác thường xuyên cùng đơn vị thăm hỏi đồng bào dân tộc vùng miền núi, thăm mộ các liệt sỹ hy sinh vì Tổ quốc tại Côn đảo. Đã đi hết 63 tỉnh/thành có điều kiện thăm hỏi và học hỏi, tìm hiểu phong tục tập quán của các dân tộc, của địa phương.
Lập quy trình luyện tập chữa bệnh “Thoát vị địa đệm” trao đổi và gửi lên mạng xã hội giúp đỡ được rất nhiều người hiểu biết về bệnh và rèn luyện tại địa chỉ:
http://sotayhangngay.wordpress.com/2007/01/06/c%C6%A1-h%E1%BB%99i-m%E1%BB%9Bi-ch%E1%BB%AFa-thoat-v%E1%BB%8B-dia-d%E1%BB%87m/
- Tên đề tài, Sáng kiến:
1.  Chủ trì Sáng kiến: “Giải pháp đẩy nhanh công tác đấu thầu và đàm phán thực hiện hợp đồng mua thiết bị tập trung Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt nam";
- Được Hội đồng Khoa học của Tập đoàn đánh giá cấp Tập đoàn loại 1, số quyết định 443/QĐ-KHCN ngày 23/02/2006;
2.  Chủ trì Sáng kiến: “Giải pháp tiết kiệm điện và tiếp nhận xử lý thông tin theo đường FAX”;
- Được Hội đồng Khoa học của Ban Đầu tư Phát triển Tập đoàn đánh giá loại A cấp cơ sở ngày 18/6/2008;
3. Chủ trì Sáng kiến: “Quy trình thực hiện quản lý chất lượng công trình xây dựng”
- Được Hội đồng Khoa học của Cơ quan Tập đoàn đánh giá loại A, quyết định số 2061/QĐ-VNPT-KHCNCN ngày 19/10/2009 và được giải khuyến khích cấp Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam, quyết định số 699/QĐ-VNPT-KHCNCN ngày 05/4/2010;
4. Chủ trì  Sáng kiến: “Quy trình thực hiện thẩm định thiết kế, dự toán công trình”;
- Được Hội đồng Khoa học của Cơ quan Tập đoàn đánh giá loại C, quyết định số 2061/QĐ-VNPT-KHCNCN ngày 19/10/2009;
5. Tham gia Sáng kiến: “Quy trình thực hiện thẩm định kết quả lựa chọn  nhà thầu xây lắp công trình”;
- Được Hội đồng Khoa học của Cơ quan Tập đoàn đánh giá loại B, quyết định số 2061/QĐ-VNPT-KHCNCN ngày 19/10/2009;
6. Chủ trì Giải thưởng Cuộc thi “Sáng tạo VNPT 2009” với giải pháp “Đổi mới chi phí của Ban quản lý dự án trực thuộc VNPT”;
- Được Hội đồng Khoa học của Cơ quan Tập đoàn đánh giá giải ba, quyết định không số ngày 15/01/2010;
7.  Chủ trì Sáng kiến: “Giải pháp tiết kiệm chi phí đầu tư xây dựng bằng hình thức tự thực hiện tại các đơn vị thành viên VNPT góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 và những năm tiếp theo ”;
- Được Hội đồng Khoa học của Cơ quan Tập đoàn đánh giá loại C, quyết định số 127/QĐ-VNPT-KHCNCN ngày 17/01/2011;
8.  Chủ trì Sáng kiến: “Giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam ”;
- Được Hội đồng Khoa học của Cơ quan Tập đoàn đánh giá loại C số quyết định 127/QĐ-VNPT-KHCNCN ngày 17/01/2011;
9. Chủ trì Sáng kiến: “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng bằng cách đổi mới báo cáo kết quả học tập của CBCNV trong Tập đoàn”;
- Được Hội đồng Khoa học của Cơ quan Tập đoàn đánh giá loại A số quyết định 1487/QĐ-VNPT-KHCNCN ngày 23/9/2011 đã trình lên cấp Tập đoàn xem xét phê duyệt;
10. Tham gia Sáng kiến: “Giải pháp tháo gỡ khó khăn chia tách nhà, đất bằng cách thống nhất làm số đỏ dùng chung giữa Bưu điện và Viễn thông tỉnh/thành”;
- Được Hội đồng Khoa học của Ban Đầu tư Phát triển Tập đoàn đánh giá loại A ngày 20/12/2011;
11. Chủ trì Sáng kiến: “Quy trình thực hiện đấu thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp và EPC theo Nghị định 85/2009/NĐ-CP”;
- Được Hội đồng Khoa học của Cơ quan Tập đoàn đánh giá: đã trình lên Hội đồng sáng kiến Cơ quan Tập đoàn ngày 07/7/2011;
12. Chủ trì Sáng kiến: “Quy trình thực hiện thẩm định dự án đầu tư xây dựng”;
- Được Hội đồng Khoa học của Cơ quan Tập đoàn đánh giá: đã trình lên Hội đồng sáng kiến Cơ quan Tập đoàn ngày 07/7/2011;
13. Tham gia Sáng kiến: “Giải pháp tiết kiệm chi phí đầu tư bằng cách tận dụng thiết bị, công cụ có sẵn điều chuyển giữa các đơn vị của Tập đoàn”;
- Được Hội đồng Khoa học của Cơ quan Tập đoàn đánh giá: đã trình lên Hội đồng sáng kiến Cơ quan Tập đoàn ngày 30/11/2011;
14. Chủ trì Sáng kiến: “Giải pháp để thực hiện các dự án di dời hệ thống thông tin vừa đảm bảo phục vụ yêu cầu giải phóng mặt bằng của địa phương đồng thời tăng cường quản lý nhằm tiết kiêm chi phí thực hiện”;
- Được Hội đồng Khoa học của Cơ quan Tập đoàn đánh giá: đã trình lên Hội đồng sáng kiến Cơ quan Tập đoàn ngày 30/11/2011.

III- CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN:
1. Huân chương Lao động hạng ba giai đoạn 2005-2009, Quyết định số: 1125/QĐ/CTN ngày 28/7/2010 của Chủ tịch nước;
 2.   Đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua Bộ Thông tin và Truyền thông:
- Giai đoạn 2006-2008, Quyết định số : 889/QĐ-BTTTT ngày 30/6/2009;
- Giai đoạn 2009-2011, Quyết định số:      ...      .......ngày .  ... tháng....  . năm   ......;
3.   Liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở từ năm 2005-2010:
- Năm 2006, Quyết định số: 723/QĐ-TĐTT  ngày 21/3/2007;
-  Năm 2007, Quyết định số: 1009/QĐ-TĐTT  ngày 15/02/2008;
- Năm 2008, Quyết định số: 400/QĐ-TĐTT ngày 05/02/2009;
- Năm 2009, Quyết định số: 555/QĐ-VNPT-TĐTT ngày 09/03/2010;
- Năm 2010, Quyết định số: 162/QĐ-VNPT-TĐTT ngày 21/01/2011;
- Năm 2011, Quyết định số:  156/QĐ-VNPT-TĐTT ngày 20/01/2012;
4.   Bằng khen Bộ, Tập đoàn các năm:
- Bằng khen của Thủ tướng giai đoạn 2002-2006, Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 27/02/2007;
- Bằng khen Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2006-2007, Quyết định  số:534/QĐ-BTTTT  ngày 03/4/2008;
-  Bằng khen Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2008-2009, Quyết định  số: 469/QĐ-TTTT  ngày 07/4/2010;
- Kỷ niệm chương Bộ Thông tin và Truyền thông, Quyết định số: 1030/QĐ-BTTTT ngày 24/7/2009;
-  Bằng khen Tập đoàn năm 2006, Quyết định số: 726/QĐ-TĐTT ngày 21/3/2007;
-  Bằng khen Tập đoàn năm 2008, Quyết định số: 553/QĐ-TĐTT ngày 05/3/2009;
-  Bằng khen Tập đoàn năm 2010, Quyết định số: 308/QĐ-VNPT-TĐTT ngày 28/02/2011;
5.   Chất lượng đảng viên: từ năm 2006 đến năm 2011: năm 2006, 2007, 2011 Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, năm 2008, 2009, 2010 Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
6.   Danh hiệu thi đua đoàn viên công đoàn từ năm 2006 đến năm 2011: năm 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 là Đoàn viên công đoàn xuất sắc;
7.   Các hình thức khen thưởng thành tích đột xuất, chuyên đề từ năm 2006 - 2011:
- Giấy khen Đảng ủy Tập đoàn năm 2007, Quyết định số: 302-QĐ/TV ngày 20/06/2008;
- Giấy khen Đảng ủy Tập đoàn năm 2009, Quyết định số: 514-QĐ/TV ngày 01/9/2010;
- Giấy khen Đảng ủy Tập đoàn về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” từ 2007-2010 không số ngày 24/02/2011;
- Biểu dương của Đảng ủy Tập đoàn năm 2005, Quyết định số: 408/QĐ-KT ngày 06/11/2006.
      8.   Chưa được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc trong các năm từ 2005-2010.

 
Thi đua khen thưởng Bộ TT&TT 
Số lần xem: 2463  
THƯ ĐIỆN TỬ