Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 23/01/2020
Ban Công tác thúc đẩy IPv6 quốc gia tổ chức Hội thảo khu vực miền Trung, Tây Nguyên

Ban Công tác thúc đẩy IPv6 quốc gia tổ chức Hội thảo khu vực miền Trung, Tây Nguyên

(03/05/2019)

Tiếp nối chuỗi hoạt động nhằm tăng cường triển khai IPv6 trong mạng lưới, ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước, từ ngày 27-29/3/2019, Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia tổ chức Hội thảo, đào tạo, tập huấn triển khai IPv6 trong mạng lưới, dịch vụ của các tổ chức, cơ quan Nhà nước khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Tham gia chương trình có Lãnh đạo, chuyên viên các Sở Thông tin và Truyền thông khu vực miền Trung (Sở TT&TT), và các đơn vị phụ trách về CNTT tại thành phố Đà Nẵng.

Việt Nam ứng dụng IPv6 cao trên thế giới

Việt Nam ứng dụng IPv6 cao trên thế giới

(23/04/2019)

Hiệp hội Internet (Internet Society - ISOC),  một tổ chức Internet quốc tế gồm 145 nước thành viên đã công bố báo cáo về kết quả triển khai IPv6 trên thế giới năm 2018.

Việt Nam đang xếp thứ hai Đông Nam Á, thứ 6 châu Á - Thái Bình Dương và thứ 09 thế về mức độ ứng dụng triển khai IPv6.

Việt Nam đang xếp thứ hai Đông Nam Á, thứ 6 châu Á - Thái Bình Dương và thứ 09 thế về mức độ ứng dụng triển khai IPv6.

(16/04/2019)

Để thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6, hướng tới hoàn thành mục tiêu tổng thể “Internet Việt Nam hoạt động an toàn, tin cậy với IPv6 kể từ năm 2019”, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) - Thường trực Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thúc đẩy triển khai IPv6 nhân Ngày IPv6 Việt Nam năm 2019 (06/5/2019).

Tài nguyên IPv6 tại Việt Nam sẵn sàng để phát triển 4G/LTE, 5G và IoT

Tài nguyên IPv6 tại Việt Nam sẵn sàng để phát triển 4G/LTE, 5G và IoT

(25/03/2019)

Trước kế hoạch phát triển công nghệ mới 5G, Internet of Thing (IoT), chính phủ điện tử và thành phố thông minh bền vững trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, việc chuyển đổi sang sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới – IPv6 là thiết yếu bởi IPv6 là công nghệ tối ưu cho cơ sở hạ tầng đám mây (cloud), IoT và 5G.