Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 27/01/2020
VNNIC tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến văn bản QPPL về quản lý và sử dụng TMQT tại Việt Nam tại Hà Nội (07/11/2018)

VNNIC tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến văn bản QPPL về quản lý và sử dụng TMQT tại Việt Nam tại Hà Nội (07/11/2018)

(09/11/2018)

 Sau khi tổ chức thành công Hội nghị “Tập huấn, phổ biến văn bản QPPL về quản lý và sử dụng TMQT tại Việt Nam” tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 01/11/2018, để hỗ trợ, hướng dẫn cho các Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam (NĐK TMQT) khu vực phía Bắc các quy định pháp luật về đăng ký, sử dụng tên miền và cung cấp dịch vụ đăng ký duy trì tên miền quốc tế tại Việt Nam

VNNIC tổ chức Hội nghị CEO các Nhà đăng ký tên miền “.VN” năm 2018 (02/11/2018)

VNNIC tổ chức Hội nghị CEO các Nhà đăng ký tên miền “.VN” năm 2018 (02/11/2018)

(09/11/2018)

 Ngày 02/11/2018, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã tổ chức Hội nghị CEO các Nhà đăng ký tên miền ".vn" năm 2018 với thành phần tham gia là lãnh đạo cấp cao của các Nhà đăng ký.

 

VNNIC tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến văn bản QPPL về quản lý và sử dụng TMQT tại Việt Nam (11/2018)

VNNIC tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến văn bản QPPL về quản lý và sử dụng TMQT tại Việt Nam (11/2018)

(09/11/2018)

 Để hỗ trợ, hướng dẫn cho các Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam (NĐK TMQT) các quy định pháp luật về đăng ký, sử dụng tên miền và cung cấp dịch vụ đăng ký duy trì tên miền quốc tế tại Việt Nam, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về tên miền quốc tế tại Việt Nam.

VNNIC triển khai chương trình hợp tác đào tạo cho Trung tâm Internet Lào (LANIC)

VNNIC triển khai chương trình hợp tác đào tạo cho Trung tâm Internet Lào (LANIC)

(09/11/2018)

Triển khai chương trình hợp tác giữa Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam (Bộ TT&TT) và Bộ Bưu chính Viễn thông Lào, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã phối hợp với Trung tâm Internet Lào (LANIC) tổ chức 02 khóa đào tạo.