Trang chủ Liên hệ Sơ đồ cổngEnglishWCAG Site Diễn đàn  
header
Thứ Ba 23/09/2014
Vụ Tổ chức cán bộ 
 

Vụ Tổ chức cán bộ là cơ quan tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, thực thi công vụ, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tiền lương, nâng ngạch, bậc công chức, viên chức, thi đua, khen thưởng đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật; bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ liên hệ: 18 Nguyễn Du - Hà Nội (Tòa nhà B, tầng 6)
Điện thoại: 04. 39431814/04.39436393; Fax: 04.39431814
 
Phó Vụ trưởng phụ trách:
Ông Nguyễn Văn Phương
ĐT: 04. 38263301
Email: phuongnv@mic.gov.vn
 
Phó Vụ trưởng: 
Ông Trần Văn Sỹ
ĐT: 04. 39436393
 
 
Phòng Thi đua khen thưởng - Lịch sử truyền thống:
 
Trưởng phòng: Ông Trần Văn Đăng
ĐT: 04.39437556
 
Văn thư:
ĐT: 04. 39431814

Vụ Tổ chức cán bộ có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 13/2008/QĐ-BTTTT ngày 02/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ.

 
THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
  BÁO CHÍ
  XUẤT BẢN
BƯU CHÍNH
  VIỄN THÔNG
  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Thư điện tử (mic.gov.vn)