Trang chủ Liên hệ Sơ đồ cổngEnglishWCAG Site Diễn đàn  
header
Thứ Năm 28/08/2014
Vụ Khoa học và Công nghệ 
 
 
Vụ Khoa học và Công nghệ là cơ quan tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ, tiêu chuẩn và quy chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ, bản quyền và bảo vệ môi trường về bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình và cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông quốc gia; báo chí; xuất bản.
 
Địa chỉ liên hệ: 18 Nguyễn Du - Hà Nội (Tòa nhà B, tầng 4)
Điện thoại: 04.39437328; Fax: 04.39437328
 
Vụ trưởng:
Ông Lê Xuân Công
ĐT: 04. 38225322
 
Phó Vụ trưởng:
Ông Vũ Văn San
ĐT: 04. 39454385
 
Ông Trần Quang Cường
ĐT: 04. 39446782
 
Ông Đinh Quang Trung
ĐT: 04.39436412
  
Văn thư - Tổng hợp:
ĐT: 04. 39437328

Vụ Khoa học và Công nghệ có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTTTT ngày 13/05/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học và Công nghệ.

 
THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
  BÁO CHÍ
  XUẤT BẢN
BƯU CHÍNH
  VIỄN THÔNG
  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Thư điện tử (mic.gov.vn)