Trang chủ Liên hệ Sơ đồ cổngEnglishWCAG Site Diễn đàn  
header
Thứ Bảy 19/04/2014
Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện Việt Nam (VTC) 
 

Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - Công ty TNHH 1 thành viên thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông là doanh nghiệp kinh doanh có 100% vốn Nhà nước hoạt động độc lập theo quy định tại Luật Doanh nghiệp Nhà nước và các quy định khác của pháp luật.
Tên giao dịch Quốc tế: Vietnam Multimedia Corporation.
Tên viết tắt : VTC

Địa chỉ liên hệ: 67B Hàm Long - Hà Nội
Điện thoại: 04.44501114; Fax: 04.44501100
Email: vanphong@vtc.vn
Website: http://vtc.org.vn
 
Chủ tịch Hội đồng thành viên:
Ông Lưu Vũ Hải
Email: lvhai@mic.gov.vn /                lvhai@vtc.vn
 
Bí thư Đảng ủy, ủy viên Hội đồng thành viên:
Ông Nguyễn Khả Dân
Email: dan.nguyen@vtc.vn
 
Tổng Giám đốc:
Ông Nguyễn Xuân Cường
Email:cuong.nguyen@vtc.vn

Phó Tổng Giám đốc thường trực:
Ông Đàm Mỹ Nghiệp

Email: nghiep.dammy@vtc.vn
 
Phó Tổng giám đốc phụ trách  tài chính - kế toán:
Bà Phùng Thị Thanh Phương
Email: phuong.phung@vtc.vn

 
Phó Tổng giám đốc phụ trách đầu tư:
Bà Lê Việt Thương Huyền
Email:huyen.le@vtc.vn

 
Phó Tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật:
Ông Lê Kinh Lộc
Email:loc.le@vtc.vn

Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC:

Giám đốc:

Ông Nguyễn Thanh Lâm

Email: lamnt@mic.gov.vn
ntlam1972@gmail.com

Phó giám đốc:

Ông Nguyễn Văn Bình

Email: nv_binh@mic.gov.vn
vanbinh.nguyen@vtc.vn

Bà Trần Ngọc Diệp

Email: tndiep@mic.gov.vn
ngocdiep@vtc.vn

Nguyễn Kim Trung

Email: nktrung@mic.gov.vn
trung.nguyenkim@vtc.vn

Ông Lê Ngọc Đức 

Email: lnduc@mic.gov.vn
duc.lengoc@vtc.vn

Ông Vũ Quang Huy

Email: vqhuy@mic.gov.vn
quanghuy@vtc.vn

Bà Ma Thị Yến

mtyen@mic.gov.vn
yen.ma@vtc.vn

Bà Đỗ Thị Minh Hương

Email: dtmhuong@mic.gov.vn
minhhuong.do@vtc.vn

 

 
THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
  BÁO CHÍ
  XUẤT BẢN
BƯU CHÍNH
  VIỄN THÔNG
  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Thư điện tử (mic.gov.vn)