Trang chủ Liên hệ Sơ đồ cổngEnglishWCAG Site Diễn đàn  
header
Thứ Ba 21/10/2014
Tạp chí Công nghệ thông tin và Truyền thông 
 

Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông là đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (sau đây gọi là Tạp chí); Có tôn chỉ mục đích là phục vụ các đối tượng bạn đọc sử dụng tri thức thông tin, khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ, quản trị kinh doanh, pháp luật thuộc các lĩnh vực bưu chính và chuyển phát; viễn thông và Internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình; báo chí; xuất bản; cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông quốc gia. Là Tạp chí “thông tin - lý luận và khoa học công nghệ” chuyên ngành thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện chức năng trao đổi thông tin, công bố các kết quả nghiên cứu, phổ biến kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu các mô hình tiên tiến về thông tin - lý luận, khoa học, kỹ thuật, khoa học quản lý trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tạp chí Công nghệ Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo qui định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại Thành phố Hà Nội và Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ liên hệ: Tầng 6 tòa nhà 110-112 Bà Triệu- Hà Nội
Điện thoại: 04.37737136 - 04.37737137; Fax: 04.37737130
 
Tổng đài:
04. 37737136
04. 37737137
 
Quyền Tổng biên tập:
Ông Vũ Chí Kiên
ĐT: 04. 37737136
 
Phó Tổng biên tập:
 
Bà Nguyễn Quý Minh Hiền
ĐT: 04. 37737136
 
Bà Đinh Thị Thu Phong
ĐT: 0903444475
 
Phòng Biên tập:
Phó trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thu Thủy
ĐT:  04. 37737136
 
Phòng Trị sự:
Trưởng phòng: Trịnh Hồng Hải
ĐT: 04.37737136
 
Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh:
Trưởng chi nhánh: Nguyễn Văn Nguyễn
ĐT: 08. 39105379
 
Văn thư tổng hợp:
FAX: 04. 37737130

Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 17/2008/QĐ-BTTTT ngày 03/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông.

 
THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
  BÁO CHÍ
  XUẤT BẢN
BƯU CHÍNH
  VIỄN THÔNG
  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Thư điện tử (mic.gov.vn)