Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) 

 

Tên giao dịch: Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam
Tên viết tắt: Bưu Điện Việt Nam
 
Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Post
Tên viết tắt quốc tế: VNPost

Địa chỉ liên hệ
Trụ sở chính: Số 5 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm,  TP. Hà Nội
ĐT: (84-4) 37689346, Fax: (84-4) 37689433
E-mail: vanphong@vnpost.vn
Website: www.vnpost.vn

Chủ tịch Tổng Công ty
Ông Đỗ Ngọc Bình
Email: binhdn@vnpost.vn

Tổng Giám đốc
Ông Phạm Anh Tuấn
Email: tuanpa@vnpost.vn

Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Quốc Vinh
Email: vinhnq@vnpost.vn

Phó Tổng Giám đốc
Ông Đinh Như Hạnh
Email: hanhdn@vnpost.vn

Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Hải Thanh
Email: thanhnh@vnpost.vn

Văn phòng
Ông Nguyễn Xuân Lam – Chánh Văn phòng
Email: lamnx@vnpost.vn

Ban Dịch vụ Bưu chính
Ông Nguyễn Quang Hải – Phó Ban Phụ trách
Email: nqhai@vnpost.vn

Ban Dịch vụ Tài chính Bưu chính
Bà Chu Thị Lan Hương – Trưởng Ban
Email: huongctl@vnpost.vn

Ban Tài chính Kế toán
Ông Nguyễn Minh Đức – Trưởng Ban
Email: ducnm@vnpost.vn

Ban Tổ chức Lao động
Ông Nguyễn Duy Liêu – Trưởng Ban
Email: lieund@vnpost.vn

Ban Kỹ thuật – Công nghệ Thông tin
Bà Vũ Thanh Xuân – Trưởng Ban
Email: xuanvt@vnpost.vn

Ban Kế hoạch – Đầu tư
Ông Nguyễn Hữu Hiền – Trưởng Ban
Email: hiennh@vnpost.vn

Ban Quản lý Chất lượng
Ông Nguyễn Văn Sơn – Trưởng Ban
Email: sonnv@vnpost.vn

Ban Thanh tra – Quân sự - Bảo vệ
Ông Nguyễn Văn Tiến – Trưởng Ban
Email: tiennv@vnpost.vn

Ban Tem Bưu chính – Trưởng Ban
Bà Nguyễn Thị Hồng Vĩnh
Email: vinhnth@vnpost.vn

Ban Quản lý Dự án các công trình Bưu điện
Ông Nguyễn Duy Huyến– Phó Giám đốc
Email: huyennd@vnpost.vn

Trung tâm Đối soát
Phó trung tâm: Ông Hoàng Thọ, ông Đỗ Tiến Dũng
Điện thoại: 04 3768 9414

Văn phòng Đảng ủy
Ông Vũ Việt Phương – Chánh Văn phòng
Email: phuongvv@vnpost.vn

Công đoàn Tổng Công ty
Ông Ngô Văn Thực – Chủ tịch
Email: thucnv@vnpost.vn
Văn phòng Công đoàn
Ông Kiều Ngọc Long – Chánh Văn phòng
Email: longkn@vnpost.vn

 
THƯ ĐIỆN TỬ