Trang chủ Liên hệ Sơ đồ cổngEnglishWCAG Site Diễn đàn  
header
Thứ Sáu 31/10/2014
Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông 
 

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông (ICPublisher), tiền thân là Nhà xuất bản Bưu điện, được thành lập ngày 12/8/1997 theo Quyết định số 463/QĐ-TCCB của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện và được đổi tên thành Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông theo Quyết định số 1882/QĐ-BTTTT ngày 17/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông là tổ chức xuất bản hoạt động trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, xuất bản các xuất bản phẩm phục vụ hoạt động của ngành Thông tin, truyền thông và nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại của Đảng và Nhà nước.
Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông phục vụ các đối tượng bạn đọc sử dụng các tri thức khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghiệp vụ, kinh tế và pháp luật về các lĩnh vực:
- Thông tin đối ngoại;
- Điện tử, Viễn thông;
- Công nghệ thông tin;
- Báo chí, xuất bản;
- Phát thanh, truyền hình;
- Bưu chính.
Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.
Trụ sở: Số 9, Ngõ 90 phố Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04-35772139, 35772141, 35772143, 35772138
Fax: 04-35579858
E-mail: nxb.tttt@mic.gov.vn
Website: http://nxbthongtintruyenthong.vn  
Giám đốc- Tổng biên tập:
Bà Nguyễn Thị Thu Hà
ĐT: 04. 35772136
Email: ntha@mic.gov.vn
 
Phó Giám đốc
Ông Trần Chí Đạt
ĐT: 04. 35772142
Email: tcdat@mic.gov.vn
 
Ông Phạm Văn Giáp
ĐT: 04. 35772137
Email: pvgiap@mic.gov.vn
 
Phòng Tài chính - Kế toán:
Kế toán trưởng: Bà Mai Thị Thanh
ĐT: 04. 35772622
Email: mtthanh@mic.gov.vn
 
Phòng Kế hoạch - Tổng hợp:
Trưởng phòng: Bà Bùi Việt Hồng
ĐT: 04. 35772139
Email: bvhong@mic.gov.vn
 
Phòng Thiết kế - Sản xuất:
Trưởng phòng: Ông Ngô Tấn Đạt
ĐT: 04. 35772037
Email: ntdat@mic.gov.vn

Phòng Kinh doanh Xuất bản phẩm:
Trưởng phòng: Ông Đàm Quốc Cường
ĐT: 04. 35772138; Fax: 04. 35772194
Email: dqcuong@mic.gov.vn
 
Ban Biên tập sách Khoa học - Kỹ thuật:
Trưởng ban: Bà Ngô Thị Mỹ Hạnh
ĐT: 04. 35772143
Email: nmhanh@mic.gov.vn
 
Ban Biên tập sách Chính trị - Kinh tế - Xã hội:
Trưởng ban: Ông Lê Đắc Quang
ĐT: 04. 35772140
Email: ldquang@mic.gov.vn
 
Trung tâm Truyền thông và Xuất bản trực tuyến
Giám đốc: Bà Ngô Thị Mỹ Hạnh
ĐT: 04. 35772145
Email: nmhanh@mic.gov.vn
 
Chi nhánh TP. HCM: 8A, D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08-35127750 Fax: 08-35127751
Email: chinhanh-nxbbd@hcm.vnn.vn
 
Chi nhánh TP. ĐN:42 Trần Quốc Toản, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0511-3897467 Fax: 0511-3843359
Email: pnbich@mic.gov.vn
 
Nhà xuất bản có các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 503/QĐ-BTTTT ngày 20/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

 

 
THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
  BÁO CHÍ
  XUẤT BẢN
BƯU CHÍNH
  VIỄN THÔNG
  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Thư điện tử (mic.gov.vn)