Cục Viễn thông 

 

Cục Viễn thông là cơ quan trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý nhà nước và tổ chức thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về viễn thông trên phạm vi cả nước.
Cục Viễn thông có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính tại Thành phố Hà Nội.

Trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội (cạnh bến xe Mỹ Đình).
Điện thoại:  04.39436608 (máy lẻ: 3106, 3115); 04.37820990
Fax:   04.37820998; 04.39436607
Website: http://vnta.gov.vn

 

Cục trưởng

Ông Nguyễn Đức Trung
ĐT: (84.4).39436608 (3888); 04. 39434329 
Email: ndtrung@vnta.gov.vn

Phó Cục trưởng

Ông Nguyễn Phong Nhã
ĐT: (84.4).39454693 – (84.4).39436608 (3128)
Email: npnha@vnta.gov.vn

 

Bà Lê Thị Ngọc Mơ
ĐT: (84.4).39431732 – (84.4).39436608 (3102)
Email: moltn@vnta.gov.vn

 

Ông Trần Mạnh Tuấn
ĐT: (84.4).37820976 – (84.4).39436608 (3123)
Email: tmtuan@vnta.gov.vn

 

Ông Trần Duy Hải

ĐT: (84.4).39436608 (3122); 04.37820977

Email: tdhai@vnta.gov.vn

 

Phòng Tổ chức – Cán bộ
Phó trưởng phòng: Ông Hà Thanh Sơn
ĐT: (84.4).39436608 (3444)
Email: htson@vnta.gov.vn

- Bà Phùng Thị Thu Hà
ĐT: (84.4).39436608 (3186)
Email: pttha@vnta.gov.vn

Văn phòng Cục
- Phó Chánh Văn phòng, phụ trách VP: Ông Phạm Quý Dương

ĐT: (84.4).39436608 (3838)
Email: pqduong@vnta.gov.vn

- Phó Chánh VP: Bà Đỗ Thu Hường
 ĐT: (84.4).39436608 (3666)
Email: dhuong@vnta.gov.vn

- Phó Chánh VP: Trần Bảo Luân

ĐT: (84.4).39436608 (3155)

Email: tbluan@vnta.gov.vn

Văn phòng Đảng ủy:
- Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Tùng Sơn
 ĐT: (84.4).39436608 (3305)
Email: nt_son@vnta.gov.vn

Phòng Tài chính – Kế toán 
Trưởng phòng: Ông Hồ Đức Lượng
ĐT: (84.4).39436608 (3169)
 Email: hdluong@vnta.gov.vn

Phòng Kế hoạch đầu tư:
Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hữu Lư
ĐT: (84.4).39436608 (3144)
Email: nhlu@vnta.gov.vn

Phòng Cơ chế chính sách và quy hoạch
Trưởng phòng: Ông Trần Tuấn Anh
ĐT: (84.4).39436608 (3200)
Email: trtanh@vnta.gov.vn

Phòng Cấp phép và Thị trường
Trưởng phòng: Ông Nguyễn Tiến Sơn
ĐT: (84.4).39436608 (3223)
Email: ntson@vnta.gov.vn

Phòng Giá cước và Khuyến mại
Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Phương Hiền
ĐT: (84.4).39436608 (3262) 
Email: nthien@vnta.gov.vn

Phòng Chất lượng
Trưởng phòng: Ông Nguyễn Quý Hiếu
ĐT: (84.4).39436608 (3286)
Email: nqhieu@vnta.gov.vn

Phòng Cơ sở hạ tầng và Kết nối
Trưởng phòng: Ông Giang Văn Thắng
ĐT: (84.4).39436608 (3301) 
Email: gvthang@vnta.gov.vn

Trung tâm Hỗ trợ phát triển mạng và dịch vụ

Giám đốc: Ông Nguyễn Quốc Anh

ĐT: (84.4).37820994

Email: nqanh@vnta.gov.vn 

Trung tâm Đo lường
Giám đốc: Ông Nguyễn Phi Tuyến
ĐT: (84.4).37820993 (3400) 
Email: nptuyen@vnta.gov.vn

Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 1
Giám đốc: Ông Bùi Ngọc Dũng
ĐT: (84.4).37820991 (3468)
Email: bndung@vnta.gov.vn

Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 2
Giám đốc: Ông Lỗ Quốc Việt
ĐT: (84.8).39919066 (306)
Email: lqviet@vnta.gov.vn

Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 3
Phó Giám đốc: Ông Vũ Long
ĐT: (84.511).3897889 (405)
Email: vulong@vnta.gov.vn

 
THƯ ĐIỆN TỬ