Cục Viễn thông 

 
 

Cục Viễn thông là cơ quan trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý nhà nước và tổ chức thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về viễn thông trên phạm vi cả nước.
Cục Viễn thông có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính tại Thành phố Hà Nội.

Trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội (cạnh bến xe Mỹ Đình).
Điện thoại:  04.39436608 (máy lẻ: 3106, 3115); 
Fax:   04.37820998.
Email: vnta@mic.gov.vn
Website: http://vnta.gov.vn

 

Cục trưởng

Ông Phan Tâm

Email: ptam@mic.gov.vn

 

Phó Cục trưởng

Ông Nguyễn Phong Nhã
ĐT: (84.4).39454693 – (84.4).39436608 (3112)
Email: npnha@mic.gov.vn

 

Bà Lê Thị Ngọc Mơ
ĐT: (84.4).39431732 – (84.4).39436608 (3102)
Email: moltn@mic.gov.vn

 

Ông Trần Mạnh Tuấn
ĐT: (84.4).37820976 – (84.4).39436608 (3128)
Email: tmtuan@mic.gov.vn

 

Ông Nguyễn Đức Trung
ĐT: (84.4).37820977 – (84.4).39436608 (3126)
Email: ndtrung@mic.gov.vn

 

Phòng Tổ chức – Cán bộ
Phó trưởng phòng:
- Bà Phùng Thị Thu Hà
ĐT: (84.4).39436608 (3186)
Email: pttha@mic.gov.vn

- Ông Vũ Trọng Liêm
ĐT: (84.4).39436608 (3183)
Email: vtliem@mic.gov.vn

Văn phòng Cục
- Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Minh Thắng
ĐT: (84.4).39436608 (3288)
Email: nm_thang@mic.gov.vn

- Phó Chánh VP: Bà Đỗ Thu Hường
 ĐT: (84.4).39436608 (3108)
Email: dhuong@mic.gov.vn

Văn phòng Đảng ủy:
- Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Tùng Sơn
 ĐT: (84.4).39436608 (3305)
Email: nt_son@mic.gov.vn

Văn thư
ĐT: (84.4).39436608 (3106-3115)
Fax: (84.4).39436607 – (84.4).37820998

Phòng Tài chính – Kế toán
Phó trưởng phòng: Ông Hồ Đức Lượng
ĐT: (84.4).39436608 (3169)
 Email: hdluong@mic.gov.vn

Phòng Kế hoạch đầu tư:
Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Hữu Lư
ĐT: (84.4).39436608 (3144)
Email: nhlu@mic.gov.vn

Phòng Cơ chế chính sách và quy hoạch
Trưởng phòng: Ông Trần Tuấn Anh
ĐT: (84.4).39436608 (3200)
Email: trtanh@mic.gov.vn

Phó trưởng phòng: Bà Trần Nhật Lệ
ĐT: (84.4).39436608 (3201)
Email: tnle@mic.gov.vn

Phòng Cấp phép và Thị trường
Trưởng phòng: Ông Nguyễn Tiến Sơn
ĐT: (84.4).39436608 (3223)
Email: ntson@mic.gov.vn

Phòng Giá cước và Khuyến mại
Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Phương Hiền
ĐT: (84.4).39436608 (3262) - (84.4).38226688
Email: nthien@mic.gov.vn

Phòng Chất lượng
Trưởng phòng: Ông Nguyễn Quý Hiếu
ĐT: (84.4).39436608 (3286)
Email: nqhieu@mic.gov.vn

Phó trưởng phòng: Ông Vũ Hoàng Hiếu
ĐT: (84.4).39436608 (3280)
Email: vhhieu@mic.gov.vn

Phòng Cơ sở hạ tầng và Kết nối
Trưởng phòng: Ông Giang Văn Thắng
ĐT: (84.4).39436608 (3301) - (84.4).38227799
Email: gvthang@mic.gov.vn

Trung tâm Đo lường
Giám đốc: Ông Nguyễn Phi Tuyến
ĐT: (84.4).39436608 (3400)
Email: nptuyen@mic.gov.vn

Phó giám đốc: Ông Vương Dương Minh
ĐT: (84.4).39436608 (3401)
Email: vdminh@mic.gov.vn

Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 1
Giám đốc: Ông Bùi Ngọc Dũng
ĐT: (84.4).39436608 (3468)
Fax : (84.4).37820997
Email: bndung@mic.gov.vn

Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 2
Giám đốc: Ông Lỗ Quốc Việt
ĐT: (84.8).39104722 -  08.38663436
Fax: (84.8).39104723
Email: lqviet@mic.gov.vn

Phó giám đốc: Trần Công Khanh
ĐT: (84.8).39919066-  08.39919069
Fax: (84.8).39919060
Email: tckhanh@mic.gov.vn

Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 3
Giám đốc: Ông Trần Quốc Toản
ĐT: (84.511).3304007
Fax: (84.511).3897889
Email: tqtoan@mic.gov.vn

 
THƯ ĐIỆN TỬ