Cục Tin học hóa 

 

Cục Tin học hóa là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về ứng dụng công nghệ thông tin, bao gồm: ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng.
Cục Tin học hóa có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại Hà Nội.

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Detech, Số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 04.35378208/04.37821766

Website: http://diap.gov.vn; http://aita.gov.vn 

Cục trưởng: Ông Nguyễn Thành Phúc
Điện thoại: 04.35378201
Email: ntphuc@mic.gov.vn

Phó Cục trưởng:
Ông Tạ Quang Nghĩa
Điện thoại: 04.35378205
Email: tqnghia@mic.gov.vn

Ông Phạm Văn Hải
Điện thoại: 04.35378201 (máy lẻ 306)
Email: pvhai@mic.gov.vn

Ông Lê Văn Điệu
Điện thoại: 08048596
Email: lvdieu@mic.gov.vn

Văn thư:
Điện thoại: 04.35378201 (máy lẻ 305)
Email: vanthucucud@mic.gov.vn

Văn phòng:
Chánh Văn phòng: Bà Nguyễn Thị Nguyệt
Điện thoại: 04.35378201 (máy lẻ 305)
Email: nmnguyet@mic.gov.vn

Phòng Kế hoạch:
Trưởng phòng: Ông Nguyễn Phú Tiến
Điện thoại: 04.35378201 (máy lẻ 403)
Email: nptien@mic.gov.vn

Phòng Đầu tư – Tài chính
Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hữu Hạnh
Điện thoại: 04.35378201 (máy lẻ 307)
Email: nhhanh@mic.gov.vn

Phòng Cơ sở hạ tầng thông tin
Trưởng phòng:
Điện thoại: 04.35378201 (máy lẻ 105)
Email:

Phòng Hệ thống thông tin
Trưởng phòng: Ông Phạm Văn Hải
Điện thoại: 04.35378201 (máy lẻ 306)
Email: pvhai@mic.gov.vn

Phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế
Trưởng phòng: Ông Lê Quốc Hưng
Điện thoại: 04.35378201 (máy lẻ 301)
Email: lqhung@mic.gov.vn 

Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Hồng Quân

Email: nhquan@mic.gov.vn

Phòng Ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp
Trưởng phòng:
Điện thoại: 04.35378201
Email: 

Phòng Ứng dụng công nghệ thông tin trong cộng đồng
Phụ trách phòng: Bà Nguyễn Thu Giang
Điện thoại: 04.35378201
Email: ntgiang@mic.gov.vn

Trung tâm Chính phủ điện tử
Giám đốc: Ông Nguyễn Hữu Quốc
Điện thoại: 08048137    Fax: 08048299
Email: nhquoc@mic.gov.vn

Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT
Giám đốc: Bà Đào Hải Anh
Điện thoại: 04.37925030    Fax: 04.37925031
Email: anhdh@mic.gov.vn
Phó giám đốc:
Ông Đỗ Ngọc Vĩnh
Email: dnvinh@mic.gov.vn
Ông Nguyễn Hồng Quân
Email: nhquan@mic.gov.vn

Ban Quản lý kết quả Đề án 112
Giám đốc: Ông Nguyễn Minh Tuấn
Điện thoại: 08048596    Fax: 08048299
Email: tuannm@mic.gov.vn

Ban Quản lý Dự án “Phát triển Internet cho cộng đồng nông thôn” (IFC)
Trưởng phòng: Ông Đặng Đình Tuyến
Điện thoại: 04.37575656     Fax: 04.37925049
Email: ddtuyen@mic.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Ông Phạm Thành Đạt
Email: ptdat@mic.gov.vn

Cơ quan đại diện của Cục Ứng dụng CNTT tại Thành phố
Hồ Chí Minh
Phụ trách hoạt động: Bà Bùi Thu Hằng
Điện thoại: 0936 711 655
Email: bthang@mic.gov.vn

Cục Tin học hóa có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 958/QĐ-BTTTT ngày 12/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tin học hóa.

 
THƯ ĐIỆN TỬ