Cục Tin học hóa 

 

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Detech, Số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 04.35378208/04.37821766

Website: http://diap.gov.vn; http://aita.gov.vn 

Cục trưởng: Ông Nguyễn Thành Phúc
Điện thoại: 04.35378201
Email: ntphuc@mic.gov.vn

Phó Cục trưởng:
Ông Tạ Quang Nghĩa
Điện thoại: 04.35378205
Email: tqnghia@mic.gov.vn

Ông Phạm Văn Hải
Điện thoại: 04.35378201 (máy lẻ 306)
Email: pvhai@mic.gov.vn

Ông Lê Văn Điệu
Điện thoại: 08048596
Email: lvdieu@mic.gov.vn

Văn thư:
Điện thoại: 04.35378201 (máy lẻ 305)
Email: vanthucucud@mic.gov.vn

Văn phòng:
Chánh Văn phòng: Bà Nguyễn Thị Nguyệt
Điện thoại: 04.35378201 (máy lẻ 305)
Email: nmnguyet@mic.gov.vn

Phòng Kế hoạch:
Trưởng phòng: Ông Nguyễn Phú Tiến
Điện thoại: 04.35378201 (máy lẻ 403)
Email: nptien@mic.gov.vn

Phòng Đầu tư – Tài chính
Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hữu Hạnh
Điện thoại: 04.35378201 (máy lẻ 307)
Email: nhhanh@mic.gov.vn

Phòng Cơ sở hạ tầng thông tin
Phó Trưởng phòng Phụ trách: Ông Hồ Sỹ Lợi
Điện thoại: 04.35378201 (máy lẻ 105)
Email: hsloi@mic.gov.vn

Phòng Hệ thống thông tin
Trưởng phòng: Ông Phạm Văn Hải
Điện thoại: 04.35378201 (máy lẻ 306)
Email: pvhai@mic.gov.vn

Phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế
Trưởng phòng: Ông Lê Quốc Hưng
Điện thoại: 04.35378201 (máy lẻ 301)
Email: lqhung@mic.gov.vn 

Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Hồng Quân

Email: nhquan@mic.gov.vn

Phòng Ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp
Phụ trách phòng: Ông Phạm Quang Hiếu
Điện thoại: 04.35378201
Email: pqhieu@mic.gov.vn

Phòng Ứng dụng công nghệ thông tin trong cộng đồng
Phụ trách phòng: Bà Nguyễn Thu Giang
Điện thoại: 04.35378201
Email: ntgiang@mic.gov.vn

Trung tâm Chính phủ điện tử
Giám đốc: Ông Nguyễn Hữu Quốc
Điện thoại: 08048137    Fax: 08048299
Email: nhquoc@mic.gov.vn

Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT
Giám đốc: Bà Đào Hải Anh
Điện thoại: 04.37925030    Fax: 04.37925031
Email: anhdh@mic.gov.vn
Phó giám đốc:
Ông Đỗ Ngọc Vĩnh
Email: dnvinh@mic.gov.vn
Ông Nguyễn Hồng Quân
Email: nhquan@mic.gov.vn

Ban Quản lý kết quả Đề án 112
Giám đốc: Ông Nguyễn Minh Tuấn
Điện thoại: 08048596    Fax: 08048299
Email: tuannm@mic.gov.vn

Ban Quản lý Dự án “Phát triển Internet cho cộng đồng nông thôn” (IFC)
Trưởng phòng: Ông Đặng Đình Tuyến
Điện thoại: 04.37575656     Fax: 04.37925049
Email: ddtuyen@mic.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Ông Phạm Thành Đạt
Email: ptdat@mic.gov.vn

Cơ quan đại diện của Cục Ứng dụng CNTT tại Thành phố
Hồ Chí Minh
Phụ trách hoạt động: Bà Bùi Thu Hằng
Điện thoại: 0936 711 655
Email: bthang@mic.gov.vn

 
THƯ ĐIỆN TỬ