Cục Tần số vô tuyến điện 

 

Cục Tần số vô tuyến điện là cơ quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý nhà nước và thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành về tần số vô tuyến điện trên phạm vi cả nước.
Cục Tần số vô tuyến điện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội và các đơn vị thuộc Cục tại các địa phương.

Địa chỉ: 115 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 04.35564919
Fax: 04.35564930
Email: contact@rfd.gov.vn
website: www.rfd.gov.vn  hoặc www.cuctanso.vn

Cục trưởng:
Ông Đoàn Quang Hoan
ĐT: 04. 35564922
04. 35564919 (máy lẻ 306)
Email: hoandq@rfd.gov.vn  

Phó Cục trưởng:

Ông Nguyễn Ngọc Lâm
ĐT: 04. 35565011
04. 35564919 (máy lẻ 504)
Email: lamnn@rfd.gov.vn

Ông Lê Văn Tuấn
ĐT: 04. 35564921
04. 35564919 (máy lẻ 405)
Email: tuanlv@rfd.gov.vn

Ông Nguyễn Văn Thư (Kiêm Giám đốc Trung tâm Tần số VTĐ khu vực II)
ĐT: 08.37404959
Email: thunv@rfd.gov.vn  

Bà Nguyễn Phương Anh
ĐT: 04.35564927
Email: anhnp@rfd.gov.vn

 

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
Văn phòng
:

Chánh Văn phòng: Bà Đặng Thị Thiên Hằng
ĐT: 04.35564923/ 04.35564919 (số máy lẻ: 203)
Email: hangdt@rfd.gov.vn

Văn thư:
ĐT: 04. 35564897
04. 35564919 (máy lẻ 309)

Phòng Tổ chức cán bộ:
Trưởng phòng: Ông Dương Văn Cộng
ĐT: 04. 35564929
Email: congdv@rfd.gov.vn

Phòng Chính sách và Quy hoạch tần số:
Trưởng phòng: Bà Vũ Thu Hiền
ĐT: 04. 35564919 (máy lẻ 510)
Email: hienvt@rfd.gov.vn

Phòng Hợp tác và Phối hợp tần số quốc tế:
Trưởng phòng: Ông Phùng Nguyên Phương
ĐT: 04. 35564980
Email: phươngpn@rfd.gov.vn

Phòng Ấn định và Cấp phép tấn số:
Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Quỳnh Mai
ĐT: 04. 35564981
Email: nqmai@rfd.gov.vn

Phòng Kế hoạch và Đầu tư:
Trưởng phòng: Ông Cao Đức Thịnh
ĐT: 04. 35564919 (máy lẻ 622)
Email: thinhcd@rfd.gov.vn

Phòng Thanh tra:
Phụ trách phòng: Ông An Xuân Hải
ĐT: 04. 35565008
Email: haiax@rfd.gov.vn 

Phòng Tài chính - Kế toán:
Phó Trưởng phòng phụ trách: Ông Tô Việt Dũng
ĐT: 04.35564970/ 04.35564919 (số máy lẻ: 333)
Email: dungtv@rfd.gov.vn

Phòng Kiểm soát Tần số:
Trưởng phòng: Ông Phạm Công Dân
ĐT: 04. 35564919 (máy lẻ 515)
Email: danpc@rfd.gov.vn

Trung tâm Kỹ thuật:
Giám đốc: Ông Nguyễn Sỹ Thuyết
ĐT: 04. 35564919 (máy lẻ 612)
Email: thuyetns@rfd.gov.vn

Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực 1:
Địa chỉ: Số 115 Đường Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 04.35564914/ Fax: 04.35564913
Email: tt1@rfd.gov.vn
Phụ trách Trung tâm: Ông Nguyễn Phương Đông
ĐT: 04.35564903
Email: dongnp@rfd.gov.vn 

Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực 2
Địa chỉ: Lô 6 Khu E - Khu đô thị An Phú - An Khánh, phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.37404179 / Fax: 08.37404966
E.mail: tt2@rfd.gov.vn
Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Thư
ĐT: 08.37404959
Email: thunv@rfd.gov.vn  

Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực 3
Địa chỉ: Lô C1- đường Bạch Đằng Đông, quận Sơn Trà – Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3933545/ Fax: 0511.3933707
E.mail: tt3@rfd.gov.vn
Giám đốc: Ông Đào Duy Phúc
ĐT: 0511.3833338
0511.3933545 (máy lẻ 909)
Email: phucdd@rfd.gov.vn

Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực 4
Địa chỉ: Số 386A, Đường Cách mạng Tháng Tám - Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 071.3832760 / Fax: 071.3887087
E.mail: tt4@rfd.gov.vn
Giám đốc: Ông Hà Đình Đông
ĐT: 0710.3883995
Email: donghd@rfd.gov.vn  


Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực 5
Địa chỉ: Số 783 Tôn Đức Thắng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 031.3827857 / Fax: 031.3827420
E.mail: tt5@rfd.gov.vn
Giám đốc: Ông Lê Tiến Dũng
ĐT: 031.3821799
Email: dunglt@rfd.gov.vn

Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực 6
Địa chỉ: 19 Đại lộ Lê Nin - Thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038.3557660 / Fax: 038.3849518
E.mail: tt6@rfd.gov.vn
Giám đốc: Ông Nguyễn Thế Cường
ĐT: 038.3833525
Email: cuongnt@rfd.gov.vn

Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực 7
Địa chỉ: Số 01 Phan Chu Trinh - Thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hoà
Điện thoại: 058.3814063 / Fax: 058.3824410
E.mail: tt7@rfd.gov.vn
Giám đốc: Ông Nguyễn Tuấn Hùng
ĐT: 058.3824408
058.3814063 (máy lẻ 223)
Email: hungnt@rfd.gov.vn


Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực 8
Địa chỉ: Phường Dữu Lâu, Tp.Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại 0210.3840507 & 0210.3840503/ Fax: 0210.3840504
E.mail: tt8@rfd.gov.vn
Giám đốc: Ông Nguyễn Tiến Vũ Giang
ĐT: 02103840508
Email: giangntv@rfd.gov.vn

Cục Tần số vô tuyến điện có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 88/2008/QÐ-TTg ngày 4/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

 
THƯ ĐIỆN TỬ