Cục Báo chí 

 
Cục Báo chí là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về báo chí in, báo chí điện tử, bao gồm: báo in, báo điện tử, tạp chí in, tạp chí điện tử, bản tin, đặc san, bản tin thông tấn.
 
Cục Báo chí có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.
 
Địa chỉ liên hệ: Số 92C, Phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
Điện thoại: 04.39446290; 39446291; 39446292; 39446294; 39446295
FAX: 04.39446287
 
Cục trưởng:
Ông Hoàng Hữu Lượng
ĐT: 04. 39446289
 
Phó Cục trưởng:
Ông Vũ Thanh Sơn
ĐT: 04. 39446269
Ông Nguyễn Thái Thiên
ĐT: 04. 39446286
Ông Lưu Đình Phúc
Email: ldphuc@mic.gov.vn
Ông Nguyễn Thanh Lâm
Email:
 
Văn phòng:
Ông Đặng Khắc Lợi, Chánh Văn phòng
ĐT: 04. 39446294
  
Phòng Báo chí Trung ương
Ông Nguyễn Văn Hiếu - Trưởng phòng
ĐT: 04.39446292/154
 
Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Phó trưởng phòng
 
Phòng Báo chí địa phương
Bà Nguyễn Thị Lan Hương - Phó trưởng phòng
  
Phòng Thanh tra - Pháp chế
Bà Mai Hương Giang - Trưởng phòng
 
Nguyễn Bằng Vũ - Phó trưởng phòng
 
Phòng Hướng dẫn nghiệp vụ và Hợp tác quốc tế
Bà Vũ Thị Thanh Thúy - Phó trưởng phòng
ĐT: 04.39448248/181
 
Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí
Bà Trần Thị Khánh Hòa, Giám đốc
ĐT: 04.39448249/184
 
Tạp chí Toàn cảnh sự kiện Dự luận
Ông Nguyễn Quốc Hưng, Tổng Biên tập
ĐT: 04.38229216
 
Cục Báo chí có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 984/QĐ-BTTTT ngày 16/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí.
 
THƯ ĐIỆN TỬ