Trang chủ Liên hệ Sơ đồ cổngEnglishWCAG Site Diễn đàn  
header
Thứ Năm 24/04/2014
Cục Báo chí 
 

Cục Báo chí là cơ quan trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động báo chí (bao gồm: báo in, tạp chí, bản tin, đặc san, thông tấn); chỉ đạo, hướng dẫn phát triển sự nghiệp báo chí in trong cả nước theo đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Cục Báo chí có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.
 
Địa chỉ liên hệ: Số 92C, Phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
Điện thoại: 04.39446290; 39446291; 39446292; 39446294; 39446295
FAX: 04.39446287
 
Cục trưởng:
Ông Hoàng Hữu Lượng
ĐT: 04. 39446289
 
Phó Cục trưởng:
 
Ông Vũ Thanh Sơn
ĐT: 04. 39446269
 
Ông Nguyễn Thái Thiên
ĐT: 04. 39446286
 
Bà Đặng Thị Vân An, Phó Cục trưởng, Trưởng Văn phòng đại diện Cục Báo chí tại TP Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3829.2711
 
Văn phòng:
Ông Đặng Khắc Lợi, Chánh Văn phòng
ĐT: 04. 39446294
 
Phòng Pháp luật - Chính sách
Ông Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng phòng
ĐT: 04.39446291/133
 
Phòng Quản lý Báo chí Trung ương
Ông Lưu Đình Phúc, Trưởng phòng
ĐT: 04.39446292/154
 
Phòng Quản lý Báo chí địa phương
Ông Tống Tuấn Minh, Trưởng phòng
ĐT: 04.39446290/175
 
Phòng Thông tin và Tuyên truyền
Ông Phạm Hùng Sinh, Trưởng phòng
ĐT: 04.39448249/171
 
Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế
Bà Vũ Thị Thanh Thúy
ĐT: 04.39448248/181
 
Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí
Bà Trần Thị Khánh Hòa, Giám đốc
ĐT: 04.39448249/184
 
Tạp chí Toàn cảnh sự kiện Dự luận
Ông Nguyễn Quốc Hưng, Tổng Biên tập
ĐT: 04.38229216
 
Văn thư:
FAX: 04.39446287
 
Cục Báo chí có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 35/2008/QĐ-BTTTT ngày 13/06/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí.
 
THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
  BÁO CHÍ
  XUẤT BẢN
BƯU CHÍNH
  VIỄN THÔNG
  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Thư điện tử (mic.gov.vn)