Trang chủ Liên hệ Sơ đồ cổngEnglishWCAG Site Diễn đàn  
header
Thứ Hai 02/02/2015
Cơ cấu tổ chức 
 
LÃNH ĐẠO VÀ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông

Thứ trưởng Lê Nam Thắng  

Thứ trưởng Trần Đức Lai  

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng

 Thứ trưởng Trương Minh Tuấn 

Khối các đơn vị tham mưu
 • Vụ Bưu chính  
 • Vụ Công nghệ thông tin  
 • Vụ Khoa học và Công nghệ  
 • Vụ Kế hoạch - Tài chính  
 • Vụ Hợp tác quốc tế  
 • Vụ Pháp chế  
 • Vụ Tổ chức cán bộ  
 • Vụ Quản lý doanh nghiệp
  Vụ Thông tin cơ sở
  Vụ Thi đua - Khen thưởng
 • Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông  
 • Văn phòng Bộ  
 • Khối các đơn vị chức năng
 • Cục Tần số vô tuyến điện  
 • Cục Viễn thông  
 • Cục Tin học hóa  
 • Cục Báo chí  
 • Cục Xuất bản, in và phát hành  
 • Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử  
 • Cục Thông tin đối ngoại  
 • Cục Bưu điện Trung ương
  Cục An toàn thông tin
 • Cục Công tác phía Nam
 • Khối các đơn vị sự nghiệp, Tổ chức tài chính, các cơ quan báo chí, xuất bản
 • Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông  
 • Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)  
 • Trung tâm Thông tin  
 • Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông  
 • Báo Bưu điện Việt Nam  
 • Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông Quốc tế  
 • Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông  
 • Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam  
 • Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông  
 • Quỹ dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam  
 • Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam  
 • Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn  
 • Trường Cao đẳng Công nghiệp In  
 • Báo điện tử VietnamNet   
 • Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC
  Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia
  Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
  Các đơn vị khác
 • Ban quản lý dự án Phát triển công nghệ thông tin và truyền thông tại Việt Nam  
 • Doanh nghiệp thuộc Bộ
 • Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện Việt Nam (VTC)
 • Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 
 • Tổng công ty Viễn thông MobiFone
 •  
  THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
    BÁO CHÍ
    XUẤT BẢN
  BƯU CHÍNH
    VIỄN THÔNG
    CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
  Thư điện tử (mic.gov.vn)