Trang chủ Liên hệ Sơ đồ cổngEnglishWCAG Site Diễn đàn  
header
Thứ Sáu 22/08/2014
Cơ cấu tổ chức 
 
LÃNH ĐẠO VÀ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son
 • Thứ trưởng Lê Nam Thắng  
 • Thứ trưởng Trần Đức Lai  
 • Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng  
 • Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng 
 • Thứ trưởng Trương Minh Tuấn     

   

  Khối các đơn vị tham mưu
 • Vụ Bưu chính  
 • Vụ Công nghệ thông tin  
 • Vụ Khoa học và Công nghệ  
 • Vụ Kế hoạch - Tài chính  
 • Vụ Hợp tác quốc tế  
 • Vụ Pháp chế  
 • Vụ Tổ chức cán bộ  
 • Vụ Quản lý doanh nghiệp
  Vụ Thông tin cơ sở
  Vụ Thi đua - Khen thưởng
 • Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông  
 • Văn phòng Bộ  
 • Khối các đơn vị chức năng
 • Cục Tần số vô tuyến điện  
 • Cục Viễn thông  
 • Cục Tin học hóa  
 • Cục Báo chí  
 • Cục Xuất bản, in và phát hành  
 • Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử  
 • Cục Thông tin đối ngoại  
 •     Cục Bưu điện Trung ương
     Cục An toàn thông tin
 • Cục Công tác phía Nam
 • Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Đà Nẵng  
 • Khối các đơn vị sự nghiệp, Tổ chức tài chính, các cơ quan báo chí, xuất bản
 • Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông  
 • Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)  
 • Trung tâm Thông tin  
 • Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông  
 • Báo Bưu điện Việt Nam  
 • Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông Quốc tế  
 • Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông  
 • Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam  
 • Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông  
 • Quỹ dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam  
 • Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam  
 • Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn  
 • Trường Cao đẳng Công nghiệp In  
 • Báo điện tử VietnamNet   
 •     Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC
  Các đơn vị khác
 • Ban Chỉ đạo quốc gia về Công nghệ thông tin  
 • Ban quản lý dự án Phát triển công nghệ thông tin và truyền thông tại Việt Nam  
 •      Ban chỉ đạo thông tin tuyên truyền ASEAN
  Doanh nghiệp thuộc Bộ
 • Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện Việt Nam (VTC)
 • Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 
 •  
  THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
    BÁO CHÍ
    XUẤT BẢN
  BƯU CHÍNH
    VIỄN THÔNG
    CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
  Thư điện tử (mic.gov.vn)