Báo Bưu điện Việt Nam 

 
 
Báo Bưu điện Việt Nam là tổ chức thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng cơ quan ngôn luận của Bộ; thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền vì sự nghiệp phát triển của ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ: tổ chức quản lý, xuất bản Báo điện tử Infonet theo đúng tôn chỉ, mục đích và nội dung thông tin theo quy định của pháp luật.
Tên giao dịch quốc tế: The Vietnam Post News
Báo Bưu điện Việt Nam là đơn vị sự nghiệp có thu, hoạt động theo Luật Báo chí, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội. 
 
Địa chỉ liên hệ: 40A Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại: 04.39369898 ; Fax: 04.39369364
 
Lãnh đạo đơn vị:
Tổng biên tập :  Ông Võ Đăng Thiên
+ Số điện thoại: 04 3936 9988
+ Email: vdthien@mic.gov.vn
Phó Tổng biên tập:  Ông Nguyễn Văn Bá
+ Số điện thoại: 04 3936 9393
+ Email: nba@mic.gov.vn
Phó Tổng biên tập:  Ông Phạm Thanh
+ Số điện thoại: 04 3936 9358
+ Email: pthanh@mic.gov.vn
 
Các Phòng, Ban:
Phòng Trị sự – Hành chính:
Tổng hợp, văn thư:
+ Số điện thoại: 04 3936 9898
+ Email: vanthubbdvn@mic.gov.vn
Phòng Kế toán – Tài chính:
- Trưởng phòng: Ông Phan Diệu Chương
+ Số điện thoại: 04 3936 9696
+ Email: pdchuong@mic.gov.vn
- Phó Trưởng phòng: Bà Lê Thanh Tú
+ Số điện thoại: 04 3936 9696
+ Email: lttu@mic.gov.vn
Ban Thư ký – Tòa soạn:
- Phó Trưởng Ban: Bà Vũ Thị Huệ
+ Số điện thoại: 04 3936 9363
+ Email: vthue@mic.gov.vn
Ban Công nghệ Thông tin và Truyền thông:
- Trưởng Ban :  Ông Nguyễn Thái Khang
+ Số điện thoại: 04 3936 9966
+ Email: ntkhang@mic.gov.vn
- Phó Trưởng Ban: Bà Phạm Thị Quyên
+ Số điện thoại: 04 3936 9966
+ Email: ptquyen@mic.gov.vn
Ban Thời Sự:
- Phó trưởng Ban :  Bà Trần Thị Huệ
+ Số điện thoại: 04 3936 9361
+ Email: tthue@mic.gov.vn
Ban Kinh Doanh – Quảng cáo:
- Phó trưởng Ban – Phụ trách Ban:  Bà Lê Ngọc Diệp
+ Số điện thoại: 04 3936 9359
+ Số Fax: 04 39369360
+ Email: lndiep@mic.gov.vn
Văn phòng Đại diện tại TP. HCM:
- Trưởng VP Đại diện :  Ông Phan Lê Quang Tuyến
+ Số điện thoại: 08 3910 0388
+ Số Fax: 08 3910 0399
+ Email: plqtuyen@mic.gov.vn
Văn phòng Đại diện tại TP. Đà Nẵng:
- Trưởng Văn phòng:  Bà Đoàn Thị Hạnh
+ Số điện thoại: 0511 3812770
+ Số Fax: 0511 3843077
+ Email: dthanh@mic.gov.vn

Báo Bưu điện Việt Nam có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 22/2008/QĐ-BTTTT ngày 16/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Bưu điện Việt Nam.

 
THƯ ĐIỆN TỬ