Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 21/03/2019

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

VBQPPL về an toàn an ninh thông tin

22/09/2016 16:12 CH Xem cỡ chữ

Số hiệu
Cơ quan ban hành
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Trích yếu nội dung
Ngày ban hành
632/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định CNTT, điện tử, An toàn thông tin Ban hành danh mục lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia 06/6/2017
3024/BTTTT-VNCERT
Bộ Thông tin và Truyền thông
Công văn điều hành
CNTT, điện tử
01/09/2016
1411/QĐ-BTTTT
Bộ Thông tin và Truyền thông
Quyết định
CNTT, điện tử
11/08/2016
85/2016/NĐ-CP
Chính phủ
Nghị định
CNTT, điện tử
01/07/2016
108/2016/NĐ-CP
Chính phủ
Nghị định
CNTT, điện tử
01/07/2016
898/QĐ-TTg
Thủ tướng Chính phủ
Quyết định
CNTT, điện tử
27/05/2016
86/2015/QH13
Quốc hội
Luật
Viễn thông, CNTT, điện tử
19/11/2015
1883/QĐ-BTTTT
Bộ Thông tin và Truyền thông
Quyết định
Cơ cấu tổ chức
02/11/2015
893/QĐ-TTg
Thủ tướng Chính phủ
Quyết định
CNTT, điện tử
19/06/2015
1281/QĐ-BTTTT
Bộ Thông tin và Truyền thông
Quyết định
CNTT, điện tử, Cơ cấu tổ chức
09/09/2014
05/2014/TT-BTTTT
Bộ Thông tin và Truyền thông
Thông tư
Lĩnh vực khác
19/03/2014
99/QĐ-TTg
Thủ tướng Chính phủ
Quyết định
CNTT, điện tử
14/01/2014
22/2013/QĐ-UBND
Khác
Quyết định
CNTT, điện tử
08/08/2013
23/2011/TT-BTTTT
Bộ Thông tin và Truyền thông
Thông tư
Viễn thông, CNTT, điện tử, Lĩnh vực khác
11/08/2011
20/2011/TT-BTTTT
Bộ Thông tin và Truyền thông
Thông tư
Viễn thông, CNTT, điện tử
01/07/2011
1790/BTTTT-VNCERT
Bộ Thông tin và Truyền thông
Công văn điều hành
CNTT, điện tử, Lĩnh vực khác
20/06/2011
897/CT-TTg
Thủ tướng Chính phủ
Chỉ thị
CNTT, điện tử, Lĩnh vực khác
10/06/2011
25/2010/TT-BTTTT
Bộ Thông tin và Truyền thông
Thông tư
CNTT, điện tử
15/11/2010
36/2010/QĐ-UBND
Khác
Quyết định
CNTT, điện tử
12/11/2010
04/CT-BTTTT
Bộ Thông tin và Truyền thông
Chỉ thị
Viễn thông
11/10/2010
884/QÐ-BTTTT
Bộ Thông tin và Truyền thông
Quyết định
CNTT, điện tử
21/06/2010
63/QÐ-TTg
Thủ tướng Chính phủ
Quyết định
CNTT, điện tử
13/01/2010
06/2008/TTLT-BTTTT-BCA
Liên bộ, Ngành
Thông tư
Viễn thông, Lĩnh vực khác
28/11/2008
30/2007/CT-TTg
Thủ tướng Chính phủ
Chỉ thị
Viễn thông
13/12/2007
06/2004/CT-BBCVT
Bộ Bưu chính, Viễn thông
Chỉ thị
Viễn thông
07/05/2004
71/2004/QÐ-BCA(A11)
Khác
Quyết định
Lĩnh vực khác
29/01/2004

Lượt truy cập: 4437

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 14)