Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 22/09/2017

Vĩnh Phúc: Tập trung đào tạo ATTT cho cán bộ chuyên trách CNTT

(17/07/2017)

Vừa qua, Sở TT&TT Vĩnh Phúc đã xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo, kiến thức nâng cao về an toàn, an ninh thông tin cho cán bộ chuyên trách về CNTT trong năm 2017.

An toàn thông tin kỷ nguyên 4.0: Kế hoạch tổng thể và bộ chỉ số đánh giá như thế nào?

An toàn thông tin kỷ nguyên 4.0: Kế hoạch tổng thể và bộ chỉ số đánh giá như thế nào?

(10/07/2017)

Cách mạng công nghiệp 4.0, sự hợp nhất giữa thế giới thực và thế giới ảo tạo thành bởi các hệ thống mạng trên toàn cầu đã và đang thay đổi cách thức sản xuất và tiêu dùng, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn thông tin.

90% đơn vị thuộc Bộ Xây dựng sẽ ứng dụng chữ ký số vào email công vụ

90% đơn vị thuộc Bộ Xây dựng sẽ ứng dụng chữ ký số vào email công vụ

(05/07/2017)

Một mục tiêu cụ thể của Kế hoạch triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng năm 2018 là 90% đơn vị thuộc Bộ sẽ ứng dụng chữ ký số vào thư điện tử công vụ.

Cục An ninh mạng hỗ trợ đảm bảo an ninh cho các hệ thống thông tin của VATM

(29/06/2017)

Cục An ninh mạng - Bộ Công an và Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) sẽ phối hợp đào tạo, tập huấn kỹ năng bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, chống lại hoạt động tấn công phá hoại nhằm vào các hệ thống thông tin của VATM.