Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 22/11/2017

Tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 37/2017 (từ ngày 11/9/2017 đến ngày 17/9/2017)

(20/09/2017)

Trong tuần 37/2017, các tổ chức quốc tế đã phát hiện và công bố ít nhất 489 lỗ hổng, trong đó có: 122 lỗ hổng ở mức cao, 80 lỗ hổng mức trung bình, 06 lỗ hổng ở mức thấp, 283 lỗ hổng chưa được đánh giá.

Việt Nam xếp thứ 100 về chỉ số An toàn thông tin mạng toàn cầu

Việt Nam xếp thứ 100 về chỉ số An toàn thông tin mạng toàn cầu

(02/08/2017)

Việt Nam giảm 25 bậc trong bảng xếp hạng Chỉ số An ninh mạng toàn cầu so với chỉ số An toàn thông tin mạng toàn cầu năm 2016.