Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 19/06/2018
Khẩn trương cập nhật bản vá lỗ hổng an toàn thông tin hệ quản trị nội dung Drupal

Khẩn trương cập nhật bản vá lỗ hổng an toàn thông tin hệ quản trị nội dung Drupal

(24/04/2018)

Thông qua công tác giám sát an toàn thông tin mạng, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) đã phát hiện các phương thức mới thực hiện tấn công các lỗ hổng của Drupal thông qua việc sử dụng các mạng máy tính ma với lượng máy tính thành viên lớn. 

Cảnh báo lỗ hổng an toàn thông tin Drupal

Cảnh báo lỗ hổng an toàn thông tin Drupal

(23/04/2018)

Ngày 23/4/2018, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCert) vừa có công văn khẩn gửi: Các đơn vị chuyên trách về CNTT, ATTT: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;...

Tổ chức diễn tập bảo đảm An toàn thông tin cho cán bộ kỹ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng

Tổ chức diễn tập bảo đảm An toàn thông tin cho cán bộ kỹ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng

(23/04/2018)

 Ngày 20/4/2018 tại Ninh Bình, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các Sở Thông tin và Truyền thông khu vực Đồng bằng sông Hồng tổ chức Hội nghị tập huấn, diễn tập bảo đảm An toàn thông tin (ATTT) phục vụ phát triển Chính phủ điện tử và Chính quyền điện tử trong khu vực. Ngoài ra, hội nghị còn có sự tham gia của Tập đoàn VNPT và các doanh nghiệp trong lĩnh vực ATTT như: BKAV, CMC ...