Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 26/02/2018

Tóm tắt tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 47/2017 (từ ngày 20/11/2017 đến ngày 26/11/2017)

(01/12/2017)

Trong tuần 47/2017, các tổ chức quốc tế đã phát hiện và công bố ít nhất 242 lỗ hổng trong đó có 02 lỗ hổng đã có mã khai thác.

Hội nghị về sản phẩm, dịch vụ ATTT mạng nội địa và đánh giá tình hình lây nhiễm phần mềm độc hại tại Việt Nam

Hội nghị về sản phẩm, dịch vụ ATTT mạng nội địa và đánh giá tình hình lây nhiễm phần mềm độc hại tại Việt Nam

(08/11/2017)

Ngày 8/11/2017, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị về sản phẩm, dịch vụ ATTT mạng nội địa và đánh giá tình hình lây nhiễm phần mềm độc hại tại Việt Nam do Ban Điều hành 898 tổ chức. Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đã đến tham dự và phát biểu khai mạc. Tham dự còn có đại diện các đơn vị chuyên trách về ATTT/CNTT của các Bộ, ngành, địa phương, Sở TT&TT một số tỉnh thành, đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp và một số cục, vụ liên quan của Bộ TT&TT.

Hội nghị nâng cao chất lượng đào tạo kỹ sư, cử nhân an toàn, an ninh thông tin

Hội nghị nâng cao chất lượng đào tạo kỹ sư, cử nhân an toàn, an ninh thông tin

(03/11/2017)

Chiều ngày 3/11/2017, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng đào tạo kỹ sư, cử nhân an toàn,an ninh thông tin. Thứ trưởng Phan Tâm chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện các cơ sở đào tạo về an toàn thông tin (ATTT) và một số cơ quan chức năng của Bộ TT&TT.

Tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 43/2017 (từ ngày 23/10/2017 đến ngày 29/10/2017)

(02/11/2017)

 Trong tuần 43/2017, các tổ chức quốc tế đã phát hiện và công bố ít nhất 394 lỗ hổng trong đó có: có 22 lỗ hổng ở mức cao, 136 lỗ hổng mức trung bình, 09 lỗ hổng ở mức  thấp, 227 lỗ hổng chưa được đánh giá.