Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 22/09/2017
Ban Điều hành 898 họp Phiên toàn thể lần thứ I năm 2017

Ban Điều hành 898 họp Phiên toàn thể lần thứ I năm 2017

(19/07/2017)

Ngày 19/7/2017, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị phiên họp toàn thể Ban Điều hành 898 lần thứ I năm 2017. Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng chủ trì Hội nghị. Tham dự có đại diện Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các cục, vụ chức năng liên quan của Bộ TT&TT. 

Cách mạng công nghiệp 4.0 và nguy cơ lộ lọt thông tin mạng

(19/07/2017)

Nhận thức của xã hội và người dân chưa cao trong vấn đề bảo vệ dữ liệu trên mạng, gây ra nhiều thách thức vì lộ lọt thông tin, đặc biệt là hành vi của người dùng có thể được sử dụng vào mục đích xấu.

Chỉ số An toàn thông tin mạng toàn cầu 2017 chưa phản ánh đúng thực tế Việt Nam

Chỉ số An toàn thông tin mạng toàn cầu 2017 chưa phản ánh đúng thực tế Việt Nam

(19/07/2017)

Đánh giá về báo cáo Chỉ số an toàn thông tin mạng toàn cầu (GCI) 2017 mới được ITU công bố, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) cho biết, qua nghiên cứu, đối chiếu cụ thể, Cục nhận thấy GCI 2017 chưa phản ánh đúng tình hình thực tế của Việt Nam.

VNCERT: Tấn công nhằm vào thiết bị IoT sẽ tăng mạnh trong cách mạng công nghiệp 4.0

VNCERT: Tấn công nhằm vào thiết bị IoT sẽ tăng mạnh trong cách mạng công nghiệp 4.0

(18/07/2017)

Theo đại diện Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT), trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các thiết bị kết nối vào mạng Internet ngày càng lớn, các cuộc tấn công nhằm vào thiết bị IoT sẽ gia tăng.