Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 21/10/2017
Tăng đảm bảo an ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao

Tăng đảm bảo an ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao

(09/08/2016)

Lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã bàn thảo, đánh giá và khuyến nghị các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm trong thời gian tới tại Hội nghị trực tuyến triển khai Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị; Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 diễn ra tại Hà Nội, ngày 9/8.

Đến dự hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình; Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an.

Những dấu hiệu hacker đã xâm nhập mạng của bạn

(05/08/2016)

Không phải là tuyệt đối, song 5 dấu hiệu được liệt kê sẽ giúp bạn chủ động phát hiện sớm những hành vi tấn công mạng mà kẻ xấu đang manh nha triển khai.

Thêm địa chỉ kiểm định an toàn thông tin mạng miễn phí cho doanh nghiệp

Thêm địa chỉ kiểm định an toàn thông tin mạng miễn phí cho doanh nghiệp

(05/08/2016)

Thời gian qua khi không có tư vấn, cảnh báo sớm, nhiều tổ chức, đơn vị bị đánh cắp dữ liệu, bị đối thủ cạnh tranh xâm nhập xóa dữ liệu trong một thời gian dài mà không biết.

Công văn theo dõi ngăn chặn xử lý khẩn cấp mã độc trong hệ thống mạng

Công văn theo dõi ngăn chặn xử lý khẩn cấp mã độc trong hệ thống mạng

(04/08/2016)

Chiều nay, ngày 03 tháng 8 năm 2016. Sau khi phân tích một số mẫu mã độc nhận được từ một số thành viên cho công tác ứng cứu sự cố. Trung tâm VNCERT phát hiện một số dấu hiệu tấn công nguy hiểm.