Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 22/04/2018
“Nguy cơ sự cố mất an toàn thông tin mạng do IoT đang gia tăng nhanh chóng”

“Nguy cơ sự cố mất an toàn thông tin mạng do IoT đang gia tăng nhanh chóng”

(07/03/2018)

Nhận định IoT mang lại nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng tạo ra những thách thức rất lớn, nhất là trong vấn đề an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng cho biết, nguy cơ sự cố mất an toàn thông tin (ATTT) mạng do IoT đang gia tăng nhanh chóng.