Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 22/11/2017
Phổ biến Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của Bộ TT&TT

Phổ biến Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của Bộ TT&TT

(26/10/2017)
Sáng ngày 26/10/2017, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin phối hợp với Văn phòng Bộ, Cục An toàn thông tin và Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của Bộ TT&TT (Quyết định số 856/QĐ-BTTTT ngày 6/6/2017 của Bộ trưởng Bộ TT&TT). Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đã tham dự và phát biểu tại Hội nghị.

 

Tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 41/2017 (từ ngày 09/10/2017 đến ngày 15/10/2017)

(25/10/2017)

Trong tuần 42/2017, các tổ chức quốc tế đã phát hiện và công bố ít nhất 430 lỗ hổng trong đó có: có 25 lỗ hổng ở mức cao, 63 lỗ hổng mức trung bình, 10 lỗ hổng ở mức  thấp, 332 lỗ hổng chưa được đánh giá.

Tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 41/2017 (từ ngày 09/10/2017 đến ngày 15/10/2017)

(18/10/2017)

Trong tuần 41/2017, các tổ chức quốc tế đã phát hiện và công bố ít nhất 299 lỗ hổng trong đó có: có 02 lỗ hổng ở mức cao, 13 lỗ hổng mức trung bình, 04 lỗ hổng ở mức  thấp, 280 lỗ hổng chưa được đánh giá.

Cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin trên các thiết bị sử dụng mạng Wi-Fi

Cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin trên các thiết bị sử dụng mạng Wi-Fi

(16/10/2017)

Ngày 16/10/2017, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn số 541/CATTT-TĐQLGS V/v cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin trên các thiết bị sử dụng mạng Wi-Fi gửi tới cơ quan, tổ chức và người sử dụng.