Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 25/02/2018

Tóm tắt tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 02/2018 (từ ngày 08/01/2018 đến ngày 14/01/2018)

(17/01/2018)

Qua thu thập, theo dõi, trích xuất từ hệ thống kỹ thuật, Cục ATTT ghi nhận có ít nhất 100 trang web đặt tại Việt Nam bị lợi dụng để thực hiện tấn công Phishing trong tuần.

Tóm tắt tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 01/2018 (từ ngày 01/01/2018 đến ngày 07/01/2018)

(11/01/2018)

Thời gian qua, Cục An toàn thông tin đã phát hiện và xác định có rất nhiều thông tin tài khoản thư điện tử của nhiều cơ quan tổ chức tại Việt Nam bao gồm: có 473.770 thông tin tài khoản thư điện tử của Việt Nam trong đó có 1056 tài khoản tên miền .gov.vn; 806 tài khoản của các ngân hàng.

Tóm tắt tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 50/2017 (từ ngày 11/12/2017 đến ngày 17/12/2017)

(21/12/2017)

Trong tuần 50/2017, các tổ chức quốc tế đã phát hiện và công bố ít nhất 382 lỗ hổng, điểm yếu an toàn thông tin bao gồm: 59 lỗ hổng, điểm yếu ở mức cao, 18 lỗ hổng, điểm yếu ở mức trung bình, 305 lỗ hổng, điểm yếu chưa được đánh giá. Trong các lỗ hổng, điểm yếu đó có: 04 lỗ hổng đã có mã khai thác  và 35 lỗ hổng RCE (cho phép chèn và thực thi mã lệnh).

Biện pháp phòng, chống mã độc lây lan thông qua Facebook Messenger  tại Việt Nam

Biện pháp phòng, chống mã độc lây lan thông qua Facebook Messenger tại Việt Nam

(19/12/2017)

Ngày 19/12/2017, Cục An toàn Thông tin đã có văn bản số  683/CATTT-TĐQLGS  gửi: Đơn vị chuyên trách về CNTT các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Sở Thông tin và truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước; Các Ngân hàng TMCP; Các tổ chức tài chính về các biện pháp phòng, chống mã độc lây lan thông qua Facebook Messenger tại Việt Nam.