Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 26/02/2018
Tóm tắt tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 03/2018 (từ ngày 15/01/2018 đến ngày 21/01/2018)

Tóm tắt tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 03/2018 (từ ngày 15/01/2018 đến ngày 21/01/2018)

(25/01/2018)

Theo các chuyên gia an toàn thông tin, người dùng Việt Nam là một trong các mục tiêu chính của đối tượng tấn công với 10% số lượng thiết bị đã bị lây nhiễm (theo thống kê của hãng bảo mật Trendmicro), xếp thứ 4 trên toàn thế giới.

Tóm tắt tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 02/2018 (từ ngày 08/01/2018 đến ngày 14/01/2018)

(17/01/2018)

Qua thu thập, theo dõi, trích xuất từ hệ thống kỹ thuật, Cục ATTT ghi nhận có ít nhất 100 trang web đặt tại Việt Nam bị lợi dụng để thực hiện tấn công Phishing trong tuần.