Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 26/09/2017

Tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 37/2017 (từ ngày 11/9/2017 đến ngày 17/9/2017)

(20/09/2017)

Trong tuần 37/2017, các tổ chức quốc tế đã phát hiện và công bố ít nhất 489 lỗ hổng, trong đó có: 122 lỗ hổng ở mức cao, 80 lỗ hổng mức trung bình, 06 lỗ hổng ở mức thấp, 283 lỗ hổng chưa được đánh giá.

Việt Nam xếp thứ 100 về chỉ số An toàn thông tin mạng toàn cầu

Việt Nam xếp thứ 100 về chỉ số An toàn thông tin mạng toàn cầu

(02/08/2017)

Việt Nam giảm 25 bậc trong bảng xếp hạng Chỉ số An ninh mạng toàn cầu so với chỉ số An toàn thông tin mạng toàn cầu năm 2016.

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu bộ, ngành và địa phương trong đảm bảo an toàn thông tin

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu bộ, ngành và địa phương trong đảm bảo an toàn thông tin

(27/07/2017)

Tại Nghị quyết 61 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2017, Chính phủ đã yêu cầu đề cao trách nhiệm của người đứng đầu bộ, ngành, địa phương trong đảm bảo an toàn hệ thống thông tin mạng; chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn, thường trực phương án ứng cứu, đảm bảo an toàn, thông suốt hệ thống công nghệ thông tin thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.

Đã có 92 đội đăng ký tham gia diễn tập về phòng, chống mã độc tống tiền

(23/07/2017)

Tính đến 18h ngày 22/7/2017, trước 6 giờ so với thời hạn cuối để ghi danh dự chương trình Diễn tập an ninh mạng WhiteHat Drill 04 “Ransomware: Xử lý và Phòng chống”, đã có 92 đội đăng ký tham gia.