Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 19/09/2019

Văn bản CĐĐH: 13-NQ/TW

Số hiệu 13-NQ/TW
Trích yếu nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020
Ngày ban hành 16/01/2012
Ngày có hiệu lực 16/01/2012
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực CNTT, điện tử
Cơ quan ban hành Khác
Người ký duyệt Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng
Văn bản liên quan
Download

13_NQ_TW.pdf

Chi tiết văn bản