Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ dịch vụ công của "Trường Cao đẳng Công nghiệp In" không?

Kết quả ( 95 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 1 lượt bình chọn )
1.05 %
Hài lòng ( 0 lượt bình chọn ) Bình thường ( 0 lượt bình chọn ) Chưa hài lòng ( 94 lượt bình chọn )
98.95 %