Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Trường Cao đẳng Công nghiệp In không?

Kết quả ( 103 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 1 lượt bình chọn )
0.97 %
Hài lòng ( 4 lượt bình chọn )
3.88 %
Bình thường ( 4 lượt bình chọn )
3.88 %
Chưa hài lòng ( 94 lượt bình chọn )
91.26 %