Kết quả bình chọn

Bạn thích sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông nào?

Kết quả ( 1159 lượt bình chọn )
Mobifone ( 303 lượt bình chọn )
26.14 %
Vinaphone ( 389 lượt bình chọn )
33.56 %
Viettel ( 353 lượt bình chọn )
30.46 %
FPT ( 44 lượt bình chọn )
3.8 %
Khác ( 70 lượt bình chọn )
6.04 %