Kết quả bình chọn

Bạn thích sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông nào?

Kết quả ( 2818 lượt bình chọn )
Mobifone ( 1256 lượt bình chọn )
44.57 %
Vinaphone ( 745 lượt bình chọn )
26.44 %
Viettel ( 651 lượt bình chọn )
23.1 %
FPT ( 68 lượt bình chọn )
2.41 %
Khác ( 98 lượt bình chọn )
3.48 %