Kết quả bình chọn

Bạn thích sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông nào?

Kết quả ( 1428 lượt bình chọn )
Mobifone ( 369 lượt bình chọn )
25.84 %
Vinaphone ( 472 lượt bình chọn )
33.05 %
Viettel ( 455 lượt bình chọn )
31.86 %
FPT ( 53 lượt bình chọn )
3.71 %
Khác ( 79 lượt bình chọn )
5.53 %