Kết quả bình chọn

Bạn thích sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông nào?

Kết quả ( 1709 lượt bình chọn )
Mobifone ( 443 lượt bình chọn )
25.92 %
Vinaphone ( 582 lượt bình chọn )
34.06 %
Viettel ( 538 lượt bình chọn )
31.48 %
FPT ( 62 lượt bình chọn )
3.63 %
Khác ( 84 lượt bình chọn )
4.92 %