Kết quả bình chọn

Bạn thích sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông nào?

Kết quả ( 2710 lượt bình chọn )
Mobifone ( 1224 lượt bình chọn )
45.17 %
Vinaphone ( 702 lượt bình chọn )
25.9 %
Viettel ( 624 lượt bình chọn )
23.03 %
FPT ( 66 lượt bình chọn )
2.44 %
Khác ( 94 lượt bình chọn )
3.47 %