Kết quả bình chọn

Bạn thích sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông nào?

Kết quả ( 1028 lượt bình chọn )
Mobifone ( 262 lượt bình chọn )
25.49 %
Vinaphone ( 346 lượt bình chọn )
33.66 %
Viettel ( 314 lượt bình chọn )
30.54 %
FPT ( 42 lượt bình chọn )
4.09 %
Khác ( 64 lượt bình chọn )
6.23 %