Kết quả bình chọn

Bạn thích sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông nào?

Kết quả ( 2577 lượt bình chọn )
Mobifone ( 1175 lượt bình chọn )
45.6 %
Vinaphone ( 670 lượt bình chọn )
26 %
Viettel ( 579 lượt bình chọn )
22.47 %
FPT ( 64 lượt bình chọn )
2.48 %
Khác ( 89 lượt bình chọn )
3.45 %