Kết quả bình chọn

Bạn thích sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông nào?

Kết quả ( 1563 lượt bình chọn )
Mobifone ( 392 lượt bình chọn )
25.08 %
Vinaphone ( 536 lượt bình chọn )
34.29 %
Viettel ( 497 lượt bình chọn )
31.8 %
FPT ( 56 lượt bình chọn )
3.58 %
Khác ( 82 lượt bình chọn )
5.25 %