Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 20/01/2019

Văn bản CĐĐH

Tổng số văn bản 477

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
2250/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Quyết định Ban hành Danh mục thông tin công khai và Danh mục thông tin cung cấp theo yêu cầu của công dân 28/12/2018
2239/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Quyết định về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019 28/12/2018
03/CĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công điện Lĩnh vực khác Công điện về việc chủ động ứng phó với bão số 9 và mưa lũ 23/11/2018
1970/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Quy chế cung cấp, quản lý và sử dụng chứng thư số, chữ ký số tại Bộ Thông tin và Truyền thông 22/11/2018
1766/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại của Bộ Thông tin và Truyền thông đến năm 2020. 02/11/2018
1615/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Về việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng 05/10/2018
02/QC-VPCP-BTTTT Liên bộ, Ngành Quy chế CNTT, điện tử, An toàn thông tin, Cơ cấu tổ chức, Lĩnh vực khác Phối hợp trong công tác xây dựng phát triển Chính phủ điện tử giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông 20/09/2018
1476/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 3 thuộc Cục Viễn thông 11/09/2018
2847/BTTTT-VP Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành Lĩnh vực khác V/v không tổ chức tiếp khách, nhận hoa nhân kỷ niệm Ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông 28/8 24/08/2018
1360/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung tại Quyết định số 968/QĐ-BTTTT ngày 22/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 16/08/2018