Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 19/09/2019

Văn bản

Tổng số văn bản 847

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
3098/BTTTT-KHCN Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành Báo chí, Xuất bản, Bưu chính, Viễn thông, CNTT, điện tử, An toàn thông tin Về việc công bố bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 (Phiên bản 1.0) 13/09/2019
1454/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định CNTT, điện tử, Cơ cấu tổ chức Quyết định về việc điều chuyển nhiệm vụ về chuyển đổi số từ Cục Tin học hóa sang Vụ Công nghệ thông tin 06/09/2019
1388/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Viễn thông, CNTT, điện tử Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Viễn thông và Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 26/08/2019
2862/BTTTT-CNTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành CNTT, điện tử V/v hướng dẫn tổ chức công tác thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực công nghiệp ICT năm 2019 23/08/2019
1311/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Viễn thông, CNTT, điện tử Về việc thừa nhận phòng thử nghiệm US0160 14/08/2019
1308/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Viễn thông, CNTT, điện tử Về việc thừa nhận phòng thử nghiệm KR0023 14/08/2019
1307/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Viễn thông, CNTT, điện tử V/v thừa nhận phòng thử nghiệm KR0041 14/08/2019
1306/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Viễn thông, CNTT, điện tử Về việc thừa nhận phòng thử nghiệm KR0100 14/08/2019
1303/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Viễn thông, CNTT, điện tử Về việc thừa nhận phòng thử nghiệm KR0151 14/08/2019
1302/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Viễn thông, CNTT, điện tử Về việc thừa nhận phòng thử nghiệm KR0155 14/08/2019