Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 16/11/2018

Văn bản QPPL

Tổng số văn bản 234

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
28/2018/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định CNTT, điện tử, Lĩnh vực khác Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước 12/07/2018
08/2018/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Viễn thông, CNTT, điện tử Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đa phương tiện- Yêu cầu phát xạ" 25/05/2018
06/2018/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Viễn thông, CNTT, điện tử Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD" 09/05/2018
05/2018/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Viễn thông, CNTT, điện tử Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDD" 09/05/2018
04/2018/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Viễn thông, CNTT, điện tử, Lĩnh vực khác Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 08/05/2018
61/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Báo chí, Xuất bản, Bưu chính, Viễn thông, CNTT, điện tử, An toàn thông tin, Cơ cấu tổ chức, Lĩnh vực khác Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 23/04/2018
45/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư CNTT, điện tử Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin 29/12/2017
44/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư CNTT, điện tử Quy định về việc công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 29/12/2017
43/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Viễn thông, CNTT, điện tử Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước 29/12/2017
41/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư CNTT, điện tử Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước 19/12/2017