Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 16/11/2018

Văn bản CĐĐH

Tổng số văn bản 157

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1361/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Báo chí, Xuất bản, Bưu chính, Viễn thông, CNTT, điện tử, An toàn thông tin Về việc công bố "Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông" 16/08/2018
2809/CĐ-PCTT&TKCN Bộ Thông tin và Truyền thông Công điện Báo chí, Bưu chính, Viễn thông V/v chủ động ứng phó với bão số 4 và mưa, lũ. 14/08/2018
2777/CĐ-PCTT&TKCN Bộ Thông tin và Truyền thông Công điện Báo chí, Bưu chính, Viễn thông V/v chủ động đối phó với mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất. 04/08/2018
01/CĐ-BTTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công điện Báo chí, Xuất bản, Bưu chính, Viễn thông, CNTT, điện tử, An toàn thông tin, Lĩnh vực khác V/v chủ động ứng phó với bão số 3 (cơn bão Sơn Tinh) 18/07/2018
2162/BTTTT-VP Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành Báo chí, Xuất bản, Bưu chính, Viễn thông, CNTT, điện tử, An toàn thông tin, Cơ cấu tổ chức, Lĩnh vực khác V/v lấy ý kiến về phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực TTTT 10/07/2018
820/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Báo chí, Cơ cấu tổ chức Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo VietnamNet trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông 30/05/2018
01/QĐ-BCĐASEAN Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Báo chí Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN năm 2018 07/05/2018
637/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Báo chí, Lĩnh vực khác Ban hành kế hoạch đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội đến năm 2020 03/05/2018
575/PTTH&TTĐT Khác Công văn điều hành Báo chí Tăng cường công tác quản lý trò chơi điện tử trên mạng 24/04/2018
1641/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Báo chí Về việc phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng 02/10/2017