Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 16/11/2018

Văn bản QPPL

Tổng số văn bản 9

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
03/VBHN-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Văn bản hợp nhất Xuất bản Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản 17/05/2018
02/VBHN-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Văn bản hợp nhất Báo chí, Viễn thông, Lĩnh vực khác Nghị định Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng 10/05/2018
01/VBHN-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Văn bản hợp nhất Xuất bản Văn bản hợp nhất Nghị định quy định về hoạt động in 30/03/2018
07/VBHN-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Văn bản hợp nhất Viễn thông Văn bản hợp nhất Ban hành Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng 12/10/2017
05/VBHN-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Văn bản hợp nhất Viễn thông Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông 06/09/2017
04/VBHN-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Văn bản hợp nhất Viễn thông, Lĩnh vực khác Ban hành "Quy hoạch băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam" 08/05/2017
03/VBHN-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Văn bản hợp nhất Viễn thông Văn bản hợp nhất Quyết định ban hành quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia 17/04/2017
02/VBHN-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Văn bản hợp nhất Viễn thông Văn bản hợp nhất Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông 17/04/2017
01/VBHN-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Văn bản hợp nhất Viễn thông Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định doanh thu dịch vụ viễn thông 17/04/2017