Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 16/11/2018

Văn bản CĐĐH

Tổng số văn bản 50

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
3094/CĐ-PCTT&TKCN Bộ Thông tin và Truyền thông Công điện Bưu chính, Viễn thông V/v chủ động ứng phó đồng thời với bão số 5 và bão rất mạnh đang di chuyển về khu vực Biển Đông 11/09/2018
2809/CĐ-PCTT&TKCN Bộ Thông tin và Truyền thông Công điện Báo chí, Bưu chính, Viễn thông V/v chủ động ứng phó với bão số 4 và mưa, lũ. 14/08/2018
2777/CĐ-PCTT&TKCN Bộ Thông tin và Truyền thông Công điện Báo chí, Bưu chính, Viễn thông V/v chủ động đối phó với mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất. 04/08/2018
01/CĐ-BTTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công điện Báo chí, Xuất bản, Bưu chính, Viễn thông, CNTT, điện tử, An toàn thông tin, Lĩnh vực khác V/v chủ động ứng phó với bão số 3 (cơn bão Sơn Tinh) 18/07/2018
2165/CĐ-PCTT&TKCN Bộ Thông tin và Truyền thông Công điện Bưu chính, Viễn thông V/v chủ động ứng phó với mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc 24/06/2018
11/CĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công điện Lĩnh vực khác Công điện khẩn về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 12 (bão Damrey) 03/11/2017
10/CĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công điện Viễn thông V/v chủ động ứng phó với Áp thấp nhiệt đới gần bờ và Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông 01/11/2017
3307/CĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công điện Viễn thông V/v chủ động ứng phó với cơn Bão số 10 (Bão Doksuri) 13/09/2017
08/CĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công điện Viễn thông V/v chủ động ứng phó với cơn bão Pakhar 26/08/2017
07/CĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công điện Viễn thông V/v chủ động ứng phó với cơn bão Hato 22/08/2017