Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 22/04/2019

Văn bản CĐĐH

Tổng số văn bản 208

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
3370/BTTTT-KHTC Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành Lĩnh vực khác V/v triển khai thực hiện Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành tại Bộ Thông tin và Truyền thông 07/11/2018
2847/BTTTT-VP Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành Lĩnh vực khác V/v không tổ chức tiếp khách, nhận hoa nhân kỷ niệm Ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông 28/8 24/08/2018
2305/BTTTT-CVT Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành Viễn thông Về việc đăng ký, kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông 17/07/2018
2304/BTTTT-CVT Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành Viễn thông Về việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông 17/07/2018
2290/BTTTT-CATTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành An toàn thông tin V/V Hướng dẫn kết nối, chia sẻ thông tin về mã độc giữa các hệ thống kỹ thuật 17/07/2018
2162/BTTTT-VP Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành Báo chí, Xuất bản, Bưu chính, Viễn thông, CNTT, điện tử, An toàn thông tin, Cơ cấu tổ chức, Lĩnh vực khác V/v lấy ý kiến về phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực TTTT 10/07/2018
1925/BTTTT-VP Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành Lĩnh vực khác Về việc không tổ chức tiếp khách, nhận hoa nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 18/06/2018
575/PTTH&TTĐT Khác Công văn điều hành Báo chí Tăng cường công tác quản lý trò chơi điện tử trên mạng 24/04/2018
116/VNCERT-KTHT&GS Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành An toàn thông tin V/v khẩn trương cập nhật bản vá lỗ hổng an toàn thông tin hệ quản trị nội dung Drupal 24/04/2018
109/VNCERT-KTHT&GS Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành An toàn thông tin Về việc cảnh báo lỗ hổng an toàn thông tin Drupal 23/04/2018