Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 21/10/2019

Văn bản CĐĐH

Tổng số văn bản 223

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
3098/BTTTT-KHCN Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành Báo chí, Xuất bản, Bưu chính, Viễn thông, CNTT, điện tử, An toàn thông tin Về việc công bố bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 (Phiên bản 1.0) 13/09/2019
3001/BTTTT-CATTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành An toàn thông tin V/v ban hành văn bản “Hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống quản lý văn bản và điều hành của cơ quan, tổ chức nhà nước” 06/09/2019
2973/BTTTT-CATTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành An toàn thông tin V/v hướng dẫn triển khai hoạt động giám sát an toàn thông tin trong cơ quan, tổ chức nhà nước 04/09/2019
2862/BTTTT-CNTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành CNTT, điện tử V/v hướng dẫn tổ chức công tác thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực công nghiệp ICT năm 2019 23/08/2019
2854/BTTTT-CTS Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành Báo chí V/v Ngừng phát sóng các kênh THTT mặt đất tại tỉnh Quảng Ngãi 23/08/2019
2744/BTTTT-VP Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành Lĩnh vực khác V/v tăng cường bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ 16/08/2019
2455a/BTTTT-THH Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành CNTT, điện tử V/v Hướng dẫn mẫu hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin 29/07/2019
2293/BTTTT-CTS Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành Báo chí V/v tạm dừng việc ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại tỉnh Quảng Ngãi 15/07/2019
2085/BTTTT-CTS Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành Báo chí V/v điều chỉnh thời điểm ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại tỉnh Quảng Nam 28/06/2019
2066/BTTTT-CVT Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành Viễn thông V/v triển khai nhắn tin thông báo số hóa truyền hình mặt đất đến các thuê bao di động tại 12 tỉnh Nhóm III 27/06/2019