Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 21/08/2019

Văn bản CĐĐH

Tổng số văn bản 218

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
2744/BTTTT-VP Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành Lĩnh vực khác V/v tăng cường bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ 16/08/2019
2455a/BTTTT-THH Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành CNTT, điện tử V/v Hướng dẫn mẫu hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin 29/07/2019
2293/BTTTT-CTS Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành Báo chí V/v tạm dừng việc ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại tỉnh Quảng Ngãi 15/07/2019
2085/BTTTT-CTS Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành Báo chí V/v điều chỉnh thời điểm ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại tỉnh Quảng Nam 28/06/2019
2066/BTTTT-CVT Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành Viễn thông V/v triển khai nhắn tin thông báo số hóa truyền hình mặt đất đến các thuê bao di động tại 12 tỉnh Nhóm III 27/06/2019
1961/BTTTT-CTS Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành Báo chí, Lĩnh vực khác V/v ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại 11 tỉnh Nhóm III 20/06/2019
1960/BTTTT-CTS Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành Báo chí, Lĩnh vực khác V/v ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại tỉnh Quảng Ngãi 20/06/2019
1879/BTTTT-TTCS Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành Lĩnh vực khác V/v khuyến nghị danh mục thiết bị cơ bản và yêu cầu kỹ thuật của đài truyền thanh cơ sở ứng dụng CNTT- viễn thông 13/06/2019
1802/BTTTT-CBC Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành Báo chí Về việc thông tin, tuyên truyền Tháng hành động phòng, chống ma tuý 07/06/2019
1385/BTTTT-CBC Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành Báo chí Về việc gửi tác phẩm tham dự Cuộc thi "Các tác phẩm báo chí viết về công tác giảm nghèo năm 2019" 03/05/2019