Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 20/01/2020

Văn bản CĐĐH

Tổng số văn bản 1128

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
41/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Về việc phân công Cụm trưởng, Cụm phó các Cụm thi đua Khối các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020 09/01/2020
2337/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định CNTT, điện tử V/v ban hành hướng dẫn về tiêu chuẩn kỹ thuật, về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các Hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia (Phiên bản 1⋅0) 31/12/2019
2304/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020 27/12/2019
2294/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Kế hoạch triển khai công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020 27/12/2019
2277/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác V/v ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông 26/12/2019
2268/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020 25/12/2019
2267/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020 25/12/2019
2232/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020 20/12/2019
2228/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định CNTT, điện tử Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 20/12/2019
2221/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Quyết định Ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các Vụ, Văn phòng Bộ và Thanh tra Bộ 19/12/2019