Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 20/01/2019

Văn bản CĐĐH

Tổng số văn bản 68

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
19/CT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị Viễn thông Về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 15/05/2018
17/CT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị Lĩnh vực khác Phát động phong trào thi đua chuyên đề “Thi đua thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của ngành Thông tin và Truyền thông” năm 2018 26/04/2018
05/CT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị Lĩnh vực khác Về tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 31/01/2018
82/CT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị Lĩnh vực khác Về công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 22/12/2017
08/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị Lĩnh vực khác Việc triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin 14/03/2017
06/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị Lĩnh vực khác Về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm 20/02/2017
02/CT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị Lĩnh vực khác Về tổ chức đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 13/01/2017
02/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị Cơ cấu tổ chức Về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế 06/01/2017
01/CT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị Báo chí 1, Xuất bản, Bưu chính, Viễn thông, CNTT, điện tử Về công tác Thông tin và Truyền thông năm 2017 03/01/2017
105/CT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị Lĩnh vực khác Chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 19/12/2016