Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 17/02/2020

Văn bản

Tổng số văn bản 73

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1091/BBCVT-VT Tổng cục Bưu điện Công văn điều hành Viễn thông V/v qui định và hướng dẫn triển khai cung cấp dịch vụ Điện thoại Internet. 27/06/2003
483/2002/QÐ-TCBÐ Tổng cục Bưu điện Quyết định Viễn thông V/v ban hành cước dịch vụ điện thoại di động trả trước thuê bao ngày. 13/06/2002
482/2002/QÐ-TCBÐ Tổng cục Bưu điện Quyết định Viễn thông Ban hành cước dịch vụ chuyển tiếp khung (Frame Relay). 13/06/2002
481/2002/QÐ-TCBÐ Tổng cục Bưu điện Quyết định Viễn thông Về việc ban hành cước dịch vụ truyền số liệu chuyển mạch gói (X25). 13/06/2002
480/2002/QÐ-TCBÐ Tổng cục Bưu điện Quyết định Viễn thông Về việc ban hành cước dịch vụ truy nhập Internet gián tiếp qua mạng điện thoại công cộng (PSTN). 13/06/2002
479/2002/QÐ – TCBÐ Tổng cục Bưu điện Quyết định Viễn thông V/v: Ban hành cước dịch vụ nhắn tin toàn quốc 13/06/2002
478/2002/QÐ-TCBÐ Tổng cục Bưu điện Quyết định Viễn thông V/v ban hành cước hoà mạng thông tin di động 13/06/2002
477/2002/QÐ-TCBÐ Tổng cục Bưu điện Quyết định Viễn thông Ban hành bảng cước dịch vụ thuê kênh viễn thông quốc tế 13/06/2002
476/2002/QÐ-TCBÐ Tổng cục Bưu điện Quyết định Viễn thông V/v Ban hành bảng cước dịch vụ điện thoại quốc tế 13/06/2002
204/QÐ-TCBÐ Tổng cục Bưu điện Quyết định Viễn thông Về việc cấp dải số thuê bao mạng điện thoại cố định 05/03/2002