Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 17/02/2020

Văn bản

Tổng số văn bản 224

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
02/2007/TT-BBCVT Bộ Bưu chính, Viễn thông Thông tư CNTT, điện tử, Lĩnh vực khác Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17/07/2006, và Quyết định số 223/2006/QĐ-TTg ngày 04/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ 02/08/2007
792/QÐ-BBCVT Bộ Bưu chính, Viễn thông Quyết định CNTT, điện tử, Cơ cấu tổ chức Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam 01/08/2007
08/2007/CT-BBCVT Bộ Bưu chính, Viễn thông Chỉ thị Viễn thông, CNTT, điện tử Về thúc đẩy phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông phục vụ nông thôn 01/08/2007
708/QÐ-BBCVT Bộ Bưu chính, Viễn thông Quyết định Viễn thông Chỉ định phòng đo kiểm: TRUNG TÂM ĐO KIỂM VIỄN THÔNG CTEST Thuộc: CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG TIN HỌC BƯU ĐIỆN 27/07/2007
692/QÐ-BBCVT Bộ Bưu chính, Viễn thông Quyết định Viễn thông Chỉ định phòng đo kiểm: Phòng thử nghiệm Quốc gia Tin học Bưu chính Viễn thông (VILAS 007) thuộc: Trung tâm Đo lường - Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện 25/07/2007
21/2007/QĐ-BBCVT Bộ Bưu chính, Viễn thông Quyết định Viễn thông, Lĩnh vực khác Ban hành quy định về hệ thống biểu mẫu nghiệm thu sản lượng dịch vụ viễn thông công ihcs và thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích 20/07/2007
07/CT-BBCVT Bộ Bưu chính, Viễn thông Chỉ thị Viễn thông, CNTT, điện tử Về Định hướng Chiến lược phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 (gọi tắt là “Chiến lược Cất cánh”) 07/07/2007
575 /QÐ-BBCVT Bộ Bưu chính, Viễn thông Quyết định Viễn thông Chỉ định phòng đo kiểm: PHÒNG KỸ THUẬT ĐO KIỂM thuộc CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG TST 22/06/2007
20/2007/QÐ-BBCVT Bộ Bưu chính, Viễn thông Quyết định CNTT, điện tử Về việc ban hành Mẫu Quy chế chứng thực chữ ký số 19/06/2007
19/2007/QÐ-BBCVT Bộ Bưu chính, Viễn thông Quyết định Viễn thông Về việc ban hành cước kết nối giữa mạng Inmarsat của Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam với mạng viễn thông công cộng của các doanh nghiệp Viễn thông Việt Nam 19/06/2007