Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 20/01/2019

Văn bản CĐĐH

Tổng số văn bản 1144

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
2250/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Quyết định Ban hành Danh mục thông tin công khai và Danh mục thông tin cung cấp theo yêu cầu của công dân 28/12/2018
2239/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Quyết định về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019 28/12/2018
2213 /QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Viễn thông, CNTT, điện tử Quyết định về việc chỉ định Phòng Đo lường Kiểm chuẩn (VILAS 020) thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ truyền thông (Đài Tiếng nói Việt Nam) 28/12/2018
2212/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Viễn thông, CNTT, điện tử Quyết định về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm 28/12/2018
2183/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Bưu chính Quyết định Quy định tiêu chuẩn người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước 20/12/2018
2151/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Viễn thông, CNTT, điện tử Quyết định về việc chỉ định VILAS792 thuộc Công ty Cổ phần Dây và Cáp SACOM 18/12/2018
2099/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Báo chí 1, Xuất bản, Bưu chính, Viễn thông, CNTT, điện tử, An toàn thông tin Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 04/12/2018
2060/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định CNTT, điện tử Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực CNTT, điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 30/11/2018
03/CĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công điện Lĩnh vực khác Công điện về việc chủ động ứng phó với bão số 9 và mưa lũ 23/11/2018
1970/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Quy chế cung cấp, quản lý và sử dụng chứng thư số, chữ ký số tại Bộ Thông tin và Truyền thông 22/11/2018