Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 22/04/2019

Văn bản CĐĐH: 1705/QĐ-BTTTT

Số hiệu 1705/QĐ-BTTTT
Trích yếu nội dung Ban hành hướng dẫn kỹ thuật định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối cổng dịch vụ công quốc gia với cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành (Phiên bản 1.0)
Ngày ban hành 23/10/2018
Ngày có hiệu lực 23/10/2018
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực CNTT, điện tử
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Nguyễn Thành Hưng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan
Download

QD1705.signed.pdf

Chi tiết văn bản