Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 23/09/2019

Văn bản CĐĐH: 769/QĐ-BTTTT

Số hiệu 769/QĐ-BTTTT
Trích yếu nội dung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VII
Ngày ban hành 22/05/2018
Ngày có hiệu lực 22/05/2018
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Ghi chú Bãi bỏ Quyết định 1525/QĐ-BTTTT ngày 14/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tần số vô tuyến điện VII thuộc Cục Tần số vô tuyến điện
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Trương Minh Tuấn- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan
Download

QD-769.SIGNED.PDF

Chi tiết văn bản