Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 31/03/2020

Văn bản CĐĐH: 1610/QĐ-BTTTT

Số hiệu 1610/QĐ-BTTTT
Trích yếu nội dung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia
Ngày ban hành 31/10/2014
Ngày có hiệu lực 31/10/2014
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng
Văn bản liên quan
Download

1142.signed.pdf

Chuc nang Trung tam CTDT quoc gia 31102014.doc

Chi tiết văn bản