Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 29/02/2020

THÔNG BÁO

Thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển thi công chức Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019

23/12/2019 10:48 SA Xem cỡ chữ

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 662

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)