Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 22/05/2019

THÔNG BÁO

Video: Ngành Thông tin và truyền thông : Kế thừa lịch sử - Hướng tới tương lai

28/08/2016 11:41 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Ngày 28 tháng 8 năm 1945 đã được ghi vào mốc son lịch sử của dân tộc Việt Nam. Đó là ngày Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, đã ra tuyên cáo trước quốc dân đồng bào và với toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ của nước Việt Nam mới và công bố danh sách nội các thống nhất quốc gia gồm mười ba Bộ để đảm nhiệm sứ mệnh lịch sử trước dân tộc; trong đó có Bộ Thông tin, Tuyên truyền và Bộ Giao thông công chính, là nền tảng cơ bản của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày nay.


Độc giả có thể xem videoclip nội dung trên tại mục video trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ tại địa chỉ:

http://mic.gov.vn/Pages/Video/1648/Nganh-Thong-tin-va-truyen-thong---Ke-thua-lich-su---Huong-toi-tuong-lai.html

hoặc Dowload Videoclip về tại đây

TTTT

Lượt truy cập: 671

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)