Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 22/05/2019

THÔNG BÁO

Các file ảnh mẫu pano gửi các Sở TTTT phục vụ Lễ kỷ niệm ngày truyền thống Ngành TT&TT

24/08/2016 16:30 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Bộ Thông tin và Truyền thông xin gửi mẫu pano gửi các Sở TTTT phục vụ Lễ kỷ niệm ngày truyền thống Ngành TT&TT


Xin xem file đính kèm


Tệp đính kèm:

VPB

Lượt truy cập: 1063

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)