Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 22/05/2019

THÔNG BÁO

Tài liệu Hội nghị trực tuyến về công tác chuẩn bị thực hiện Chương trình mục tiêu về Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020

19/07/2016 08:45 SA Xem cỡ chữ

- Chương trình Hội nghị

- Dự thảo Công văn V/v lập Báo cáo NCKT CTMT về CNTT giai đoạn 2016 - 2020

- Hướng dẫn tại Phụ lục 1 kèm theo Công văn này đăng ký thực hiện Chương trình

Tải nội dung trên tại đây

Vụ KHTC

Lượt truy cập: 1195

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)