Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 09/04/2020

TIN TỨC TRONG NGÀNH

Bưu điện Hà Nội: Tiếp tục khẳng định vị thế của Bưu điện Thủ đô

09/02/2009 10:55 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Năm 2008 là năm có nhiều biến động đối với Bưu điện Thành phố Hà Nội với việc thay đổi mô hình tổ chức, thực hiện 2 đợt sáp nhập lớn sau khi chia tách BC-VT và thay đổi địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội. Với truyền thống và vị thế của Bưu điện Thủ đô, CBCNV Bưu điện Hà Nội đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ kế hoạch SXKD.


Năm 2008 là năm có nhiều biến động đối với Bưu điện Thành phố Hà Nội với việc thay đổi mô hình tổ chức, thực hiện 2 đợt sáp nhập lớn sau khi chia tách BC-VT và thay đổi địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội. Với truyền thống và vị thế của Bưu điện Thủ đô, CBCNV Bưu điện Hà Nội đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ kế hoạch SXKD.

Đẩy mạnh toàn diện mọi mặt SXKD

Ngay từ đầu năm 2008, BĐ Thành phố đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển các dịch vụ BC truyền thống và các dịch vụ đại lý, tài chính BC theo hướng: chủ động phát triển thị trường và thu hút khách hàng ngay trên từng địa bàn, nâng cao sức cạnh tranh đối với các doanh nghiệp khác; thành lập các tổ tiếp thị bán hàng trực tiếp tại địa chỉ khách hàng; vận dụng linh hoạt tỷ lệ chiết khấu cho khách hàng; thực hiện khoán doanh thu tới từng cá nhân người lao động...

Với những giải pháp đó, năm 2008, doanh thu phát sinh của BĐ Thành phố đạt 364,9 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch VNPost giao và bằng 103,5% so với năm 2007. Trong đó, doanh thu từ dịch vụ BC-PHBC, tài chính BC (bao gồm cả dịch vụ công ích) chiếm 40% tổng doanh thu phát sinh; doanh thu từ đại lý dịch vụ Viễn thông chiếm 54,96% tổng doanh thu phát sinh. Sản lượng và doanh thu các dịch vụ bưu chính như Bưu phẩm kinh doanh, Bưu chính công ích, Tài chính bưu chính đều tăng trưởng khá so với năm 2007. Đặc biệt, các dịch vụ VExpress, EMS, Bưu kiện tăng trưởng đột biến so với năm 2007.

Mạng lưới Bưu chính tiếp tục được mở rộng theo địa giới hành chính mới với quy mô gồm 193 bưu cục, 378 điểm BĐ-VH xã, 676 đại lý BĐ, nâng bán kính phục vụ bình quân lên 0,93km, tăng 0,32km so với năm 2007. Về mạng lưới VT - Tin học, năm qua, BĐ Thành phố đã tham gia phát triển khoảng 70.000 thuê bao viễn thông các loại.

Năm 2009, cơ hội và thách thức

Năm 2009, những dự báo không thuận lợi về tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế sẽ vẫn là những thách thức đòi hỏi BĐ Thành phố năng động, chủ động hơn trong hoạt động SXKD. BĐ Thành phố đã đặt ra những chỉ tiêu chính cho năm 2009, đó là: Tổng doanh thu phát sinh đạt 378 tỷ đồng, trong đó tỷ trọng các dịch vụ bưu chính chiếm 43%, các dịch vụ đại lý viễn thông chiếm 48%; sản lượng dịch vụ PHBC công ích đạt 19,38 triệu tờ/cuốn (bằng 108% năm 2008)...

Để đạt được mục tiêu này, BĐ Thành phố sẽ thực hiện những giải pháp chiến lược như: Xây dựng mới cơ chế phân phối thu nhập theo hướng gắn với năng suất, chất lượng hiệu quả SXKD; thực hiện tốt công tác đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ; nâng cao chất lượng dịch vụ; củng cố và tăng cường bộ máy tiếp thị, bán hàng, triển khai đa dạng các chương trình chăm sóc khách hàng; tiếp tục nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới, hoàn thiện mạng tin học phục vụ hoạt động quản lý, SXKD...

Lượt truy cập: 217

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)